Anunțuri de interes public

 • Anunț nr. 5818 din 25.09.2019

  prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 25.09.2019 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-a afișat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 5200 din 02.09.2019

  Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Solicitare nr. 4462/24.07.2019 (solicitare documente justificative)

  Către asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (Lider) S.C. NOMIS 2003 (Asociat)

  Descarcă solicitare
 • Anunț nr. 9/27.06.2019 (scutiri de la plata majorării)

  Conform HCL Lechința nr. 54/27.06.2019 și nr.55/27.06.2019, au fost aprobate scutirile de la plata majorării de întârziere a contribuabililor persoane fizice

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 7 din 06.03.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor Art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 5 din 18.02.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 4 din 18.02.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 1 din 14.01.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Oferta de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 (detalii)

  Proces verbal încheiat cu ocazia afișării la Panoul de Afișaj al primăriei comunei Lechința a ofertei de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 depusă de doamna Hoos Maria.

  Descarcă oferta vânzare teren persoane fizice
  Descarcă proces verbal
 • Anunț nr. 4652/22.08.2018 (detalii)

  Nr. 4652/22.08.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință și a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Lechința

  Descarcă document
 • Anunț nr. 3701/02.07.2018 (detalii)

  Nr. 3701/02.07.2018 Privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare.

  Descarcă document
 • Anunț nr. 2493/02.05.2018 (detalii)

  Nr. 2493/02.05.2018 privind faptul că Primăria comunei Lechinţa nu deține bunuri și servicii care să poată fi date în compensare în temeiul Legii nr.10/2001, republicată.

  Descarcă document
 • Anunț 03.01.2018

  Obligațiile privind Registrul agricol.

  Descarcă document
 • Anunț concurs 30.03.2018

  Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție -FUNCȚIONAR PUBLIC-, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
  1. INSPECTOR SUPERIOR funcție publică de execuție din clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
  Concursul se va desfășura la data de 30.03.2018, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 28.02.2018 (detalii)

  Anunț privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare pentru concesionarea terenului în suprafață de 317 mp aflat în proprietatea privată a comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Adresa S.C. ÎNDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (detalii)

  Prezentare grafic execuție lucrări actualizat

  Descarcă document
 • Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ..." (detalii)

  Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

  Memorandum
  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO
  Evidență cauze CEDO 1
  Evidență cauze CEDO 2
 • Raport de evaluare (detalii)

  Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2016

  Descarcă document