Anunțuri de interes public

 • Solicitare nr. 4462/24.07.2019 (solicitare documente justificative)

  Către asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (Lider) S.C. NOMIS 2003 (Asociat)

  Descarcă solicitare
 • Anunț nr. 9/27.06.2019 (scutiri de la plata majorării)

  Conform HCL Lechința nr. 54/27.06.2019 și nr.55/27.06.2019, au fost aprobate scutirile de la plata majorării de întârziere a contribuabililor persoane fizice

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 2853/06.05.2019 (examen de promovare)

  Primăria comunei Lechința organizează în data de 4 iunie 2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

  Descarcă anunț, bibliografie
 • Anunț nr. 7 din 06.03.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor Art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 5 din 18.02.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 4 din 18.02.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Anunț nr. 1 din 14.01.2019 (detalii)

  În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că au fost elaborate următoarele proiecte de hotărâre:

  Descarcă anunț
 • Oferta de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 (detalii)

  Proces verbal încheiat cu ocazia afișării la Panoul de Afișaj al primăriei comunei Lechința a ofertei de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 depusă de doamna Hoos Maria.

  Descarcă oferta vânzare teren persoane fizice
  Descarcă proces verbal
 • Anunț nr. 5870/16.10.2018 (detalii)

  Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud după cum urmează...

  Descarcă document + bibliografie
 • Anunț nr. 5554/03.10.2018 (detalii)

  Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, (3) funcții publice de execuție - FUNCȚIONARI PUBLICI-, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează...

  Descarcă document
  Descarcă bibliografie tematică obligatorie
  Descarcă bibliografie tematică obligatorie (inspector)
  Descarcă bibliografie tematică obligatorie (consilier juridic)
 • Anunț nr. 4652/22.08.2018 (detalii)

  Nr. 4652/22.08.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință și a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Lechința

  Descarcă document
 • Anunț nr. 3701/02.07.2018 (detalii)

  Nr. 3701/02.07.2018 Privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare.

  Descarcă document
 • Anunț nr. 2493/02.05.2018 (detalii)

  Nr. 2493/02.05.2018 privind faptul că Primăria comunei Lechinţa nu deține bunuri și servicii care să poată fi date în compensare în temeiul Legii nr.10/2001, republicată.

  Descarcă document
 • Anunț examen de promovare (detalii)

  Primăria comunei Lechința organizează în perioada 14-15 mai 2018 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează:

  Descarcă document
 • Anunț cu privire la susținerea probei de interviu (detalii)

  cu privire la susținerea probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector Clasa I grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat de Primăria comunei Lechința. Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei comunei Lechința în data de 03.04.2018, ora 10:30.

  Descarcă document
 • Proces verbal selecție dosare concurs de recrutare (detalii)

  Privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat în data de 30.03.2018.

  Descarcă document
 • Anunț 03.01.2018

  Obligațiile privind Registrul agricol.

  Descarcă document
 • Anunț concurs 30.03.2018

  Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție -FUNCȚIONAR PUBLIC-, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
  1. INSPECTOR SUPERIOR funcție publică de execuție din clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
  Concursul se va desfășura la data de 30.03.2018, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 28.02.2018 (detalii)

  Anunț privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare pentru concesionarea terenului în suprafață de 317 mp aflat în proprietatea privată a comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Anunț concurs 05.02.2018 (detalii)

  Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție FUNCȚIONAR PUBLIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
  1. INSPECTOR SUPERIOR funcție publică de execuție din clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
  Concursul se va desfășura la data de 05.02.2018, ora 10:00 proba scrisă, iar în data de 06.02.2018, ora 10:00, interviul, care se va desfășura la sediul primăriei comunei Lechința.

  Descarcă document complet
 • Adresa S.C. ÎNDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (detalii)

  Prezentare grafic execuție lucrări actualizat

  Descarcă document
 • Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ..." (detalii)

  Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

  Memorandum
  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO
  Evidență cauze CEDO 1
  Evidență cauze CEDO 2
 • Raport de evaluare (detalii)

  Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2016

  Descarcă document