U.A.T. Lechința - Cod etică și integritate

Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională).
Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică:
•se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică,
•contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție
•monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici
•întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională) rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită

Date de contact ale persoanelor responsabile cu consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită:
Nume și prenume: Deac Crina Aurelia
Tel: 0745-267-940 / Fax:0263-274-325
Adresa de e-mail: deaccrina99@yahoo.ro


  Documente disponibile în format digital:

 • RAPORTARE ANFP - TRIM II, SEM.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 1)

  Raportare ANFP - Trim II, Sem.I 2019, 01.08.2019, ANEXA 1

  Descarcă document
 • RAPORTARE ANFP - TRIM II, SEM.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 2)

  Raportare ANFP - Trim II, Sem.I 2019, 01.08.2019, ANEXA 2

  Descarcă document