Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010 Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
Anton Cristina
Bozeșan Daneluța
Bujor Alexandra-Lucia
Cherteș Margareta
Cîmpeanu Constantin Vasile
Csopo Maria
Deac Crina Aurelia
Dohotár Annamária
Dunca Adriana
Filipaș Marinela
Fizeșan Teodor-Damian
Florian Romeo-Daniel
Haneș Rodica
Herinean Marcel
Hrihor Leonida
Imbuzan Miana-Corina
Ioja Gavril
Laar Paul
Lăcătuș Petre
Lechințan Lucian-Dan
Man Daniela Niculina
Man Liviu Gigel
Mureșan Ioana-Gabriela
Petrican Vasile
Rostaș Petru
Szekely Veres Kinga Timea
Tămaș Vasile
Văsc Daniel Ioan
Vermeșan Ovidiu-Gimi
Wechter Radu Cosmin