Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.31 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Filipaș Marinela - inspector superior, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.32 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chertes Margareta - inspector superior, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.33 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Imbuzan Miana Corina - inspector principal, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.34 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Szekely Veres Kinga Timea - inspector principal, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.35 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Tagorean Maria - inspector principal, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.36 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lăcătuș Pop Crina Ancuța - inspector principal, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.37 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Csopo Maria - referent superior clasa III, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.38 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Tamaș Vasile - referent superior, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.39 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Man Daniela Niculina - inspector asistent, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.40 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Andreica Petrica - asistent comunitar, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.41 din 31.01.2018

  privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.42 din 31.01.2018

  privind stabilirea indemnizației lunare în suma fixă a persoanelor cu handicap care domiciliază în comuna Lechința începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.43 din 09.02.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 15 februarie 2018, ora 15:00

  Descarcă document
 • Disp. nr.44 din 13.02.2018

  cu privirea la modificarea raportului de serviciu al doamnei Lăcătuș Pop Crina Ancuța prin transfer în interesul serviciului

  Descarcă document
 • Disp. nr.45 din 14.02.2018

  privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de ocupare a unei funcții publice de execuție - Inspector clasa I, grad profesional superior - din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

  Descarcă document
 • Disp. nr.46 din 14.02.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lușca Mia

  Descarcă document
 • Disp. nr.47 din 14.02.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Lușca Mia

  Descarcă document
 • Disp. nr.48 din 14.02.2018

  privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Petru Sorin Raj

  Descarcă document
 • Disp. nr.49 din 15.02.2018

  privind modificarea dispoziției nr. 286/02.11.2017 "Dispoziție privind nominalizarea funcționarilor publici, în echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile ce se derulează în cadrul comunei Lechința"

  Descarcă document
 • Disp. nr.50 din 21.02.2018

  privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

  Descarcă document
 • Disp. nr.51 din 21.02.2018

  privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, în grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral

  Descarcă document
 • Disp. nr.52 din 21.02.2018

  privind constituirea comisiei pentru efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor la obiectivul "PIETRUIRI DRUMURI ÎN LOCALITATEA BUNGARD, COMUNA LECHINȚA" jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • Disp. nr.53 din 23.02.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Lacan Ionel-Aurel

  Descarcă document
 • Disp. nr.54 din 23.02.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Lacan Ionel-Aurel

  Descarcă document
 • Disp. nr.55 din 23.02.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.56 din 23.02.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.57 din 23.02.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.58 din 23.02.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.59 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Kalanyos Rapa Sandor

  Descarcă document
 • Disp. nr.60 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Darlaczi Stefan

  Descarcă document