Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.61 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Sapasu Diana Gianina

  Descarcă document
 • Disp. nr.62 din 27.02.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul/doamna Bartha Andrea

  Descarcă document
 • Disp. nr.63 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Rostas Noti Paul

  Descarcă document
 • Disp. nr.64 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Rus Laura

  Descarcă document
 • Disp. nr.65 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Chim Mirela

  Descarcă document
 • Disp. nr.66 din 27.02.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Aștilean Mihaela-Rodica

  Descarcă document
 • Disp. nr.67 din 27.02.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Baciu Mihaela

  Descarcă document
 • Disp. nr.68 din 27.02.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal a doamnei Alexa Adeluta Mariana

  Descarcă document
 • Disp. nr.69 din 27.02.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Baciu Mihaiela angajata ca asistent personal pentru fiica sa Baciu Marinela Ancuța

  Descarcă document
 • Disp. nr.70 din 27.02.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, a doamnei Chiciudean Aurica

  Descarcă document
 • Disp. nr.71 din 27.02.2018

  privind modificarea contractului de muncă nr. 1183/02.03.2016 a d-lui Pasztor Iosif, asistent personal pentru mama sa Pasztor Viorica, persoana cu handicap grav conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 506/12.02.2017

  Descarcă document
 • Disp. nr.72 din 02.03.2018

  privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul Varga Petru

  Descarcă document
 • Disp. nr.73 din 02.03.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Coaciu Lucreția

  Descarcă document
 • Disp. nr.74 din 06.03.2018

  privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul primăriei comunei Lechința

  Descarcă document
 • Disp. nr.75 din 06.03.2018

  privind aprobarea Planului de integritate al U.A.T. Lechința pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

  Descarcă document
 • Disp. nr.76 din 07.03.2018

  pentru convocarea Consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 12 martie 2018, ora 15:00

  Descarcă document
 • Disp. nr.77 din 09.03.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.78 din 12.03.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Mureșan Jenica Lavinia angajată ca asistent personal pentru fiul său, Mureșan Raul Leontin.

  Descarcă document
 • Disp. nr.79 din 12.03.2018

  privind încadrarea în funcția de asistent personal a doamnei Mureșan Jenica Lavinia pentru persoana cu handicap grav Mureșan Raul Leontin la primăria comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.80 din 12.03.2018

  privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii de proiectare la obiectivul de investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale, în comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”.

  Descarcă document
 • Disp. nr.81 din 07.03.2018

  privind desemnarea persoanei care va acorda viza de ”control financiar preventiv” din cadrul biroului financiar-contabil al primăriei comunei Lechința, pe perioada concediului legal de odihnă a d-nei Mititean Stela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.82 din 23.03.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Varga Maria Alexandra.

  Descarcă document
 • Disp. nr.84 din 23.03.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Colcer Teodor.

  Descarcă document
 • Disp. nr.85 din 23.03.2018

  privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.

  Descarcă document
 • Disp. nr.86 din 23.03.2018

  privind încadrarea în funcția de asistent personal al doamnei Hognogi Claudia Maria, pentru persoana cu handicap grav Hognogi Paula Teodora la primăria comunei Lechința, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.87 din 26.03.2018

  privind convocarea consiliului local Lechința în ședință extraordinară pentru data de 28 martie 2018, ora 14:00.

  Descarcă document
 • Disp. nr.88 din 30.03.2018

  privind încadrarea în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința, conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.89 din 30.03.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.90 din 30.03.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document