Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.91 din 30.03.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru domnul Drăgan Doroftei-Petru.

  Descarcă document
 • Disp. nr.92 din 30.03.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru doamna Jiga Loredana-Tiberia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.93 din 30.03.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru doamna Moldovan Oana-Petruța.

  Descarcă document
 • Disp. nr.94 din 30.03.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru doamna Moldovan Oana-Petruța.

  Descarcă document
 • Disp. nr.95 din 30.03.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Farcas Smaranda.

  Descarcă document
 • Disp. nr.96 din 30.03.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Lăcătuș Sorana-Claudia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.97 din 30.03.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei, pentru domnul Varga Vasile.

  Descarcă document
 • Disp. nr.98 din 02.04.2018

  privind efectuarea plății indemnizației de 1% pentru participare ca membru la ședințele comisiei de disciplină a secretarilor U.A.T. Bistrița-Năsăud, doamnei Hanes Rodica.

  Descarcă document
 • Disp. nr.99 din 10.04.2018

  privind numirea doamnei Deac Crina în funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, la biroul buget-contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Disp. nr.100 din 11.04.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Trifan Vasile.

  Descarcă document
 • Disp. nr.101 din 19.04.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.102 din 02.03.2018

  privind majorarea la nivelul salariului de bază stabilit potrivit legii pentru anul 2022, începând cu 1 martie 2018, a cuantumului brut al salariului de bază, de care beneficiază domnul Andreica Petrică - asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.103 din 02.03.2018

  privind consituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.104 din 24.04.2018

  privind majorarea la nivelul salariului de bază stabilit potrivit legii pentru anul 2022, începând cu 1 martie 2018, a cuantumului brut al salariului de bază, de care beneficiază doamna Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.105 din 27.04.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Moldovan Gabriela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.106 din 27.04.2018

  privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul/doamna Horvati Bela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.107 din 27.04.2018

  pentru încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Bumb Cristof.

  Descarcă document
 • Disp. nr.108 din 27.04.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Secelean Teodor Sorin.

  Descarcă document
 • Disp. nr.109 din 27.04.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Daniel Adrian.

  Descarcă document
 • Disp. nr.110 din 27.04.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Secelean Teodor-Sorin.

  Descarcă document
 • Disp. nr.111 din 27.04.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Lăcătuș Daniel-Adrian.

  Descarcă document
 • Disp. nr.112 din 02.05.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Moldovan Daniel.

  Descarcă document
 • Disp. nr.112a din 27.04.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.113 din 27.04.2018

  privind reîncadrarea în funcția de asistent personal a doamnei Kerekes Claudia Ramona pentru persoana cu handicap grav Kerekes Ionel la primăria comunei Lechința, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.114 din 07.03.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent social pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.115 din 02.05.2018

  privind actualizarea Comisiei interne pentru analiza notificărilor depuse conform Legii nr.10/2001.

  Descarcă document
 • Disp. nr.116 din 02.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lăcătuș Gabriela Geanina.

  Descarcă document
 • Disp. nr.117 din 02.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Petru Sorin Raj

  Descarcă document
 • Disp. nr.118 din 02.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Mureșan Floarea.

  Descarcă document
 • Disp. nr.119 din 02.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Varga Petru.

  Descarcă document
 • Disp. nr.120 din 07.03.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Varga Lucian.

  Descarcă document