Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.121 din 27.02.2018

  privind soluționarea notificărilor formulate de doamna Bethlen Ana domicilată în orașul Târgu-Mureș, str. YYYYY YYYY, nr.YY, jud. Mureș, cu privire la imobilele terenuri în suprafață totală de 50 ha, castel și anexe, actualmente demolate, situate în localitatea Chiraleș, comuna Lechința și înscrise în C.F. 1,2,3 Chiraleș.

  Descarcă document
 • Disp. nr.123 din 02.05.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Rostas Noti-Paul.

  Descarcă document
 • Disp. nr.124 din 02.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.125 din 07.05.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.126 din 07.05.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, a doamnei Berze Susana.

  Descarcă document
 • Disp. nr.127 din 11.05.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 18 mai 2018, ora 14:00.

  Descarcă document
 • Disp. nr.128 din 27.02.2018

  privind completarea dispoziției nr.286/02.11.2017 ”Dispoziție privind nominalizarea funcționarilor publici, în echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile ce se derulează în cadrul comunei Lechința”, modificat prin dispozițiile nr.314/29.11.2017 și nr.49/15.02.2018.

  Descarcă document
 • Disp. nr.129 din 27.02.2018

  privind desemnarea persoanelor responsabile cu derularea programului PAID - la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.130 din 16.05.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.131 din 16.05.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.132 din 16.05.2018

  privind rectificarea actului de căsătorie nr. 20 din 13.09.1952, Sîngeorzu-Nou, ex.I și II, privind pe Pușcaș Pavel și Toncian Maria.

  Descarcă document
 • Disp. nr.133 din 16.05.2018

  privind rectificarea actului de naștere nr.18 din 04.12.1936, Vermeș, ex.I și II, privind pe Toncian Maria.

  Descarcă document
 • Disp. nr.134 din 16.05.2018

  privind rectificarea actului de deces nr.11 din 03.03.2004, Lechința, ex. I și II, privind pe Pușcașiu Ioan-Pavel.

  Descarcă document
 • Disp. nr.135 din 17.05.2018

  privind promovarea în funcție publică de inspector clasa I, grad profesional superior, gradația 3 a doamnei Szekely-Vereș Kinga-Timea funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, compartiment agricol.

  Descarcă document
 • Disp. nr.136 din 18.05.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.137 din 22.05.2018

  privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.138 din 22.05.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.139 din 22.05.2018

  privind desemnarea persoanelor implicate în procedura de acordarea asistenței privind completarea, depunerea și transmiterea declarației unice privind impozitul pe venit - la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.140 din 22.05.2018

  privind nominalizarea persoanelor responsabile cu actualizarea formularelor la nivelul compartimentelor din cadrul primăriei comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.141 din 22.05.2018

  privind desemnarea persoanei responsabile de eliberarea/avizarea anuală a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activitaților încadrate în grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia naționala - CAEN pe raza comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.143 din 23.05.2018

  privind desemnarea persoanei care va acorda viza de ”control financiar preventiv” din cadrul biroului financiar-contabil al primăriei Lechința pe perioada concediului legal de odihnă a doamnei Mititean Stela, pentru anul 2018.

  Descarcă document
 • Disp. nr.144 din 25.05.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.145 din 24.05.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.146 din 24.05.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-nei Lușca Lavinia, domiciliată în comuna Lechința, sat YYYY, nr.YYY conform H.C.L. nr.8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.147 din 24.05.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Racoti Marcel, domiciliat în comuna YYYY, sat YYYY, nr.YYY, conform H.C.L. nr.8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.148 din 24.05.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Racoti Mitică-Iancu, domiciliat în comuna YYYY, sat YYYY, nr.YYY, conform H.C.L. nr.8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.149 din 24.05.2018

  privind detașarea începând cu data de 26.05.2018 a domnului Lăcătuș Anton, conducător auto la primaria comunei Lechința, la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor.

  Descarcă document
 • Disp. nr.150 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Teodor.

  Descarcă document
 • Disp. nr.151 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lușca Berta.

  Descarcă document
 • Disp. nr.152 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lușca Eugenia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.153 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Buta Sorin Marcel.

  Descarcă document
 • Disp. nr.154 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Varga Lucian.

  Descarcă document
 • Disp. nr.155 din 30.05.2018

  privind suspendarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Mureșan Floarea.

  Descarcă document
 • Disp. nr.156 din 30.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.157 din 30.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.158 din 30.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.159 din 30.05.2018

  privind modificarea cunatumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Racoti Dorin-Florin.

  Descarcă document
 • Disp. nr.160 din 30.05.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Baciu Mihaiela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.161 din 30.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.162 din 30.05.2018

  pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.163 din 11.06.2018

  privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.164 din 14.06.2018

  privind instituirea curatelei și numirea unui curator care să asiste minorii Colcer Ioana-Mihaela și Colcer Ionuț-Mihai, la dezbaterea succesiunii, în toate etapele acesteia dupa defunctul Cotoi Ioan, decedat la data de 31.05.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.165 din 22.06.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 28 iunie 2018 ora 15:00.

  Descarcă document
 • Disp. nr.166 din 25.06.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.167 din 25.06.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document