Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.168 din 25.06.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.169 din 26.06.2018

  privind nominalizarea echipei de proiecte finanțate din fonduri europene ce se derulează în cadrul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.170 din 27.06.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.171 din 27.06.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.172 din 27.06.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Mureșan Floarea.

  Descarcă document
 • Disp. nr.173 din 27.06.2018

  privind modificarea numarului de membri pentru familia doamnei Rezmives Larisa-Mirela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.174 din 27.06.2018

  privind modificarea numarului de membri pentru familia doamnei Rus Laura.

  Descarcă document
 • Disp. nr.175 din 27.06.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Trifan Vasile.

  Descarcă document
 • Disp. nr.176 din 27.06.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Farcas Smaranda.

  Descarcă document
 • Disp. nr.177 din 27.06.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Racoti Mitică Iancu.

  Descarcă document
 • Disp. nr.178 din 27.06.2018

  privind reluarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Teodor.

  Descarcă document
 • Disp. nr.179 din 27.06.2018

  privind reluarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lușca Eugenia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.180 din 27.06.2018

  privind reluarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lușca Berta.

  Descarcă document
 • Disp. nr.181 din 27.06.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lușca Lavinia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.182 din 27.06.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Rezmives Larisa Mirela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.183 din 27.06.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Racoti Veronica.

  Descarcă document
 • Disp. nr.184 din 28.06.2018

  privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de Furnizare la obiectivul ”Carburanți auto pe bază de bonuri valorice pentru autovehiculele din parcul auto” din cadrul proiectului My SMIS2014 102217 / ”IMPACT LECHINȚA - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”.

  Descarcă document
 • Disp. nr.185 din 02.07.2018

  privind modificarea art.1 la dispoziția primarului comunei Lechința nr.20/31.01.2018 ”Dispoziție privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Maxim Sorinel-Marcel, șofer, începând cu 01.01.2018”.

  Descarcă document
 • Disp. nr.186 din 06.07.2018

  privind convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 12 iulie 2018, ora 14:00.

  Descarcă document
 • Disp. nr.187 din 06.07.2018

  privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții: "Construire și dotare 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința".

  Descarcă document
 • Disp. nr.188 din 09.07.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-nei Mesindorfean Laura-Cristina, domiciliată în comuna YYYYY, sat YYYYY, nr.YYYY, conform H.C.L. 8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.189 din 09.07.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Varga Vasile, domiciliat în comuna YYYYY, sat YYYYY, nr.YYYY, conform H.C.L. 8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.190 din 27.06.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență doamnei Lăcătuș Monica-Voichița, domiciliată în comuna YYYYY, sat YYYYY, nr.YYYY, conform H.C.L. 8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.191 din 09.07.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Lăcătuș Cornel, domiciliat în comuna YYYYY, sat YYYYY, nr.YYYY, conform H.C.L. 8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.192 din 09.07.2018

  privind modificarea numărului de membri pentru familia doamnei Mureșan Floarea.

  Descarcă document
 • Disp. nr.193 din 09.07.2018

  privind modificarea numărului de membri pentru familia doamnei Lușca Lavinia.

  Descarcă document
 • Disp. nr.194 din 11.07.2018

  privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin și atribuțiile acesteia la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.195 din 13.07.2018

  privind reluarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Petru Sorin Raj.

  Descarcă document
 • Disp. nr.196 din 13.07.2018

  privind reluarea și modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul Lăcătuș Petru Sorin Raj.

  Descarcă document
 • Disp. nr.197 din 17.07.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Felecan Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Crețu Nicușor-Octavian.

  Descarcă document
 • Disp. nr.198 din 20.07.2018

  privind mutarea definitivă a doamnei Deac Crina pe funcția publică de inspector superior la Compartimentul Resurse umane, din cadrul Biroului buget contabilitate si resurse umane.

  Descarcă document
 • Disp. nr.199 din 23.07.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.200 din 23.07.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.201 din 23.07.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

  Descarcă document
 • Disp. nr.202 din 23.07.2018

  de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Buta Sorin-Marcel, domiciliat în comuna YYYYY, sat YYYYY, nr.YYYY, conform H.C.L. 8/25.01.2017.

  Descarcă document
 • Disp. nr.203 din 23.07.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Rostas Daniela.

  Descarcă document
 • Disp. nr.204 din 23.07.2018

  privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru doamna Varga Maria-Alexandra.

  Descarcă document
 • Disp. nr.205 din 23.07.2018

  privind mutarea definitivă a d-nei Imbuzan Corina-Miana pe funcția publică de inspector principal la Biroul buget contabilitate și resurse umane de la Compartimentul Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Disp. nr.206 din 23.07.2018

  privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru doamna Varga Maria Alexandra.

  Descarcă document
 • Disp. nr.207 din 23.07.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Lăcătuș Gabriela Geanina.

  Descarcă document
 • Disp. nr.208 din 23.07.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Varga Petru.

  Descarcă document
 • Disp. nr.209 din 23.07.2018

  privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Buta Sorin Marcel.

  Descarcă document
 • Disp. nr.210 din 24.07.2018

  privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului general de evidență a salariaților din cadrul primăriei comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Disp. nr.211 din 24.07.2018

  privind desemnarea doamnei Cherteș Margareta persoană responsabilă cu activitatea de prevenire și protecție a muncii, în domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul primăriei Lechința.

  Descarcă document