Dispoziții emise de primarul comunei Lechința în 2018

 • Disp. nr.212 din 31.07.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.213 din 31.07.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.214 din 31.07.2018

  privind delegarea viceprimarului pentru a exercita unele atribuții potrivit art. 57 (2) din Legea nr. 215/2001, republicată

  Descarcă document
 • Disp. nr.215 din 31.07.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă a d-lui Lăcătuș Noti Crăciun angajat ca asistent personal pentru mama sa Lăcătuș Maria

  Descarcă document
 • Disp. nr.216 din 31.07.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.217 din 08.08.2018

  privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Lechința, jud. Bistrița-Nãsãud

  Descarcă document
 • Disp. nr.218 din 08.08.2018

  privind recuperarea sumelor încasate necuvenit, de la d-l (d-na) Gros Iolan, cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaz

  Descarcă document
 • Disp. nr.219 din 08.08.2018

  privind recuperarea sumelor încasate necuvenit, de la domnul Lăcătuș Florin-Paul, cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaz

  Descarcă document
 • Disp. nr.220 din 08.08.2018

  privind recuperarea sumelor încasate necuvenit, de la domnul Lăcătuș Gratian Lucian, cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaz

  Descarcă document
 • Disp. nr.221 din 08.08.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Sărmășan Sorin-Viorel

  Descarcă document
 • Disp. nr.222 din 08.08.2018

  privind recuperarea sumelor încasate necuvenit, de la domnul Măgherușan Cristian, cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaz

  Descarcă document
 • Disp. nr.223 din 08.08.2018

  privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Magda Melania

  Descarcă document
 • Disp. nr.224 din 08.08.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Cucura Marinela Corina

  Descarcă document
 • Disp. nr.225 din 08.08.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Moldovan Andreea-Ramona

  Descarcă document
 • Disp. nr.226 din 23.08.2018

  privind constituirea comisiei pentru efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor la obiectivul ”AMENAJARE TEREN SINTETIC DE FOTBAL ÎN COMUNA LECHINȚA, jud. Bistrița-Nãsãud”

  Descarcă document
 • Disp. nr.227 din 24.08.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 30 august 2018, ora 14:00

  Descarcă document
 • Disp. nr.228 din 24.08.2018

  pentru încadrare în funcția de asistent personal pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.229 din 31.08.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Peptanar Maria-Ioana

  Descarcă document
 • Disp. nr.230 din 31.08.2018

  privind modificarea titularului beneficiar de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Sulica Luminița

  Descarcă document
 • Disp. nr.231 din 31.08.2018

  privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Sărmășan Sorin-Viorel

  Descarcă document
 • Disp. nr.232 din 31.08.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.233 din 31.08.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.234 din 31.08.2018

  privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.235 din 03.09.2018

  privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Sigouan Terezia, domiciliată în loc. Lechința nr.XX, jud. Bistrița-Nãsãud, conform H.C.L. 8/25.01.2017

  Descarcă document
 • Disp. nr.236 din 10.09.2018

  privind desemnarea persoanei care va acorda viza de ”control financiar preventiv” din cadrul biroului financiar-contabil al primăriei Lechința pe perioada concediului legal de odihnă a doamnei Mititean Stela, pentru anul 2018

  Descarcă document
 • Disp. nr.237 din 11.09.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință extraordinară pentru data de 14 septembrie 2018 ora 14:00

  Descarcă document
 • Disp. nr.238 din 14.09.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Moldovan Ana Camelia angajat ca asistent personal pentru tatăl sau Veres Iosif

  Descarcă document
 • Disp. nr.239 din 14.09.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Farcas Smaranda

  Descarcă document
 • Disp. nr.240 din 20.09.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal a doamnei Poputa Maria

  Descarcă document
 • Disp. nr.241 din 24.09.2018

  privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal a doamnei Lăcătuș Smaranda Loneta

  Descarcă document
 • Disp. nr.242 din 24.09.2018

  pentru convocarea consiliului local Lechința în ședință ordinară pentru data de 28 septembrie 2018 ora 14:00

  Descarcă document
 • Disp. nr.243 din 28.09.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru doamna Rus Laura

  Descarcă document
 • Disp. nr.244 din 28.09.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru domnul Horga Virgil

  Descarcă document
 • Disp. nr.245 din 28.09.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru domnul Drăgan Doroftei-Petru

  Descarcă document
 • Disp. nr.246 din 28.09.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru domnul Racoti Marinel

  Descarcă document
 • Disp. nr.247 din 28.09.2018

  privind reluarea plății alocației pentru susținerea familiei și modificarea numărului de membri pentru doamna Lăcătuș Maria

  Descarcă document
 • Disp. nr.248 din 28.09.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.249 din 28.09.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.250 din 28.09.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.251 din 28.09.2018

  privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Descarcă document
 • Disp. nr.252 din 28.09.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Baciu Mihaiela

  Descarcă document
 • Disp. nr.253 din 28.09.2018

  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Baciu Mihaiela

  Descarcă document
 • Disp. nr.254 din 01.10.2018

  privind desemnarea unui reprezentant al primarului comunei Lechința, în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Lechința, pentru anul școlar 2018-2019

  Descarcă document
 • Disp. nr.255 din 02.10.2018

  de acordare a ajutorului de urgență conform H.C.L. 8/25.01.2017

  Descarcă document
 • Disp. nr.256 din 02.10.2018

  de acordare a ajutorului de urgență conform H.C.L. 8/25.01.2017

  Descarcă document
 • Disp. nr.257 din 02.10.2018

  de acordare a ajutorului de urgență conform H.C.L. 8/25.01.2017

  Descarcă document