ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, a domnului Grama Alexandru

Vizualizare document

privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2019 pentru debitorii din comuna Lechința

Vizualizare document

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea Președintelui României din anul 2O19

Vizualizare document

privind delegarea viceprimarului pentru a exercita unele atribuții potrivit Art. 155 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de analiză a încălcării dreptului de acces la informațiile de interes public la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

Vizualizare document

privind numirea unei persoane responsabile și stabilirea unor măsuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul comunei Lechința.

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 Vizualizare document - Anexa 2 Vizualizare document - Anexa 3