ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 26.06.2020, ora 13:00

Vizualizare document Anexa

privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 15 iunie 2020, ora 11:00

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na Mânzat Maria Corina, asistent personal angajat pentru persoană cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.03.2020

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant - funcție contractuală de execuție - Șofer auto, Compartiment deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul: "achiziționare de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activităților de întreținere spații verzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud"

Vizualizare document

privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol

Vizualizare document

privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de conducător auto, a domnului Lăcătuș Anton

Vizualizare document

privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2020 - la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2020 - la nivelul comunei Lechința

Vizualizare document

privind trecerea la gradația 3, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na HOSU DALIA ANCUȚA, asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.02.2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Condrea Georgeta Rodica- guard, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Lacan Nicușor Constantin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Salak Petru - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Pop Remus Lucian - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Zegrean Marcel - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Schuller Florin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind majorarea cunatumului brut al salariului de bază al doamnei Mânecan Maria - guard personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, începând cu 1 martie 2018, de care beneficiază domnul Andreica Petrică, asistent medical principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

Vizualizare document

privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data 01.01.2020, conform Legii 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Vizualizare document

privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, a domnului Grama Alexandru

Vizualizare document

privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2019 pentru debitorii din comuna Lechința

Vizualizare document

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea Președintelui României din anul 2O19

Vizualizare document

privind delegarea viceprimarului pentru a exercita unele atribuții potrivit Art. 155 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de analiză a încălcării dreptului de acces la informațiile de interes public la nivelul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

Vizualizare document

privind numirea unei persoane responsabile și stabilirea unor măsuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul comunei Lechința.

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 Vizualizare document - Anexa 2 Vizualizare document - Anexa 3