U.A.T. Lechința

Documente de interes publicOferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

teren 7570 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 4300 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 3.41 ha situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 5800 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 6700 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 26.698 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 7300 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 2.6698 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 7300 mp situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 1500 MP situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 1,308 ha situat în extravilanul localității Lechința

Oferta Lista preemptori Proces verbal

teren 17,25 ha situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

teren 1,1087 ha situat în extravilanul localității Lechința

vizualizare document

Proces verbal încheiat cu ocazia afișării la Panoul de Afișaj al primăriei comunei Lechința a ofertei de vânzare nr. 40 din 23.11.2018 depusă de doamna Hoos Maria.

Descarcă oferta vânzare teren persoane fizice Descarcă proces verbal

teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,11 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,04 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 0.23 (ha)

vizualizare document

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafața de 1,54 (ha)

vizualizare document

Alte anunțuri de interes public

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale

Info util Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană

Prin prezentul anunț vă facem cunoscut faptul ca nu se ține Târgul Lechinței din data de 20-21.09.2021 și se închide Piața Agroalimentară Lechința începând cu data de 23.09.2021 pe durată nelimitată până la scăderea ratei incidenței sub 2/1.000 de locuitori.
Măsuri luate pentru prevenirea răspândirii COVID-19.
Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel

vizualizare document

În temeiul cu art. 3 lit. ”m” din Ordinul MADR nr. 719/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr. 17/2014,
Se afișează astăzi, 17.09.2021, la sediul primăriei comunei Lechința și pe site-ul acesteia, Procesul-verbal nr. 6174/17.09.2021 de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune referitor la: (...)

vizualizare document

PAROHIA REFORMATA LECHINTA, aduce la cunoștința că la data de (6) 12 AUGUST 2021 ora 8, vor începe lucrările de construcții autorizate pentru imobilul-teren și/sau construcții-situat în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD. comuna LECHINȚA, localitatea LECHINȚA. cod poștal 427105, strada Principală nr. 222.

vizualizare document

25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

vizualizare document

Prin prezentul vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 13.05.2021 pe o perioadă de 30 zile se suspendă organizarea și desfășurarea comerțului ambulant cu păsări vii (de la puii de o zi până la păsări de reformă) în Piața Agroalimentară Lechința în vederea prevenirii răspândirii virusului gripei aviare la păsările domestice
Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel

vizualizare document

Prin prezentul anunț vă facem cunoscut faptul că se redeschide Piața Agroalimentară Lechința începând cu data de 29.04.2021 - cu condiția respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 astfel:
- se va păstra distanța de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m pentru evitarea aglomerării
- se recomandă purtarea măștii de protecție

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel

vizualizare document

Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html

Proces verbal încheiat cu ocazia afișării ”Anunțului privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcționar contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința pentru data de 24.04.2021, precum și bibliografia pentru examen"

vizualizare document

În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli în comuna Lechința pe anul 2021

vizualizare document

Primăria Lechința informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

vizualizare document

Comuna Lechința închiriază o suprafață de pășune de 1970 ha, înscrisă în domeniul public, atestat prin H.G. 905/2002 Anexa 22 ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechința”. Cap. Pășuni comunale.

vizualizare document

Instituția primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, conform H.C.L. nr.56/31/08.2020, organizează în data de 03.03.2021 orele 10:00 la sediul primăriei Lechința, licitație publică pentru vânzarea imobilului de casă de locuit situat în intravilanul localității Sângeorzu-Nou nr.291, comuna Lechința. înscris în C.F. 414 nr. top 108

vizualizare document

Având in vedere adresa cu nr.541/22.02.2021 a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

vizualizare document

Instituția primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, conform H.C.L. nr.56/31.08.2020 - organizează în data de 03.03.2021 orele 10:00 la sediul primăriei Lechința, licitație publică pentru vânzarea imobilului casă de locuit

vizualizare document

prin prezentul anunț facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 13.10.2020 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-au afișat următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

Tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei / an pentru sprijinirea elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă. Începând de joi, 27 august, până joi, 11 septembrie, primăria Lechința primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 lei /copil/an școlar, în conformitate cu OUG 133/2020.

vizualizare document

Compartimentul de Asistență Socială Lechința vă informează că persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (704 lei în prezent), în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă precum și alte persoane/familii fără adăpost, pot beneficia de acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde

vizualizare document

proces verbal de afișare a Hotărârii Comisiei Județene Bistrița-Năsăud nr. 95 / 30.06.2020

vizualizare document

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința

vizualizare document

Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

cu ocazia afișării la sediul primăriei a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a Consiliului local Lechința din data de 26.06.2020

vizualizare document

prin prezentul vă facem cunoscut faptul ca se redeschide Piața agroalimentară Lechința începând cu data de 28.05.2020 și în fiecare zi de joi cu condiția respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 astfel:

vizualizare document

Prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 10.01.2020, la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința, s-a afișat următorul proiect de hotărâre: "PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2019". Eventualele obiecții se pot depune în scris la registratura primăriei Lechința.

vizualizare document

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

vizualizare document

prin prezentul facem cunoscut cetățenilor comunei Lechința că azi 25.09.2019 la panoul de afișaj de la sediul primăriei Lechința s-a afișat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

vizualizare document

Se aduce la cunoștința publicului, în condițiile art.7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii publice deliberative următoarele proiecte de hotărâre:

vizualizare document

Conform HCL Lechința nr. 54/27.06.2019 și nr.55/27.06.2019, au fost aprobate scutirile de la plata majorării de întârziere a contribuabililor persoane fizice

vizualizare document

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Secțiune în curs de actualizare

Răspunsuri solicitări U.A.T. Lechința

Către asocierea S.C. FAR FOUNDATION S.R.L. (Lider) S.C. NOMIS 2003 (Asociat)

vizualizare document

U.A.T. Lechința, informații de interes pentru public

Salarii de bază, aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința - Funcții publice și contractuale aferente familiei ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”

vizualizare document

U.A.T. Lechința - Cod etică și integritate
Profesia de consilier de etică în legislaţia românească: Conform legii nr. 50/2007, fiecare instituţie publică trebuie să desemneze în cadrul departamentelor de resurse umane un funcţionar public care să se ocupe de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
Noţiunea de consilier etic a fost introdusă în legislaţia românească, în anul 2007, la iniţiativa ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională).
Sarcina consilierului de etică este aceea de a îmbunătăţi activitatea şi climatului etic din instituţiile respective prin prevenirea încălcării normelor de conduită. Atribuţiile consilierului de etică:
•se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică,
•contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție
•monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici
•întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP (Agenţia Naţională de Formare Profesională) rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită

Date de contact ale persoanelor responsabile cu consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită:
Nume și prenume: Deac Crina Aurelia
Tel: 0745-267-940 / Fax:0263-274-325
Adresa de e-mail: deaccrina99@yahoo.ro

RAPORTARE ANFP - TRIM II, SEM.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 1) Raportare ANFP - Trim II, Sem.I 2019, 01.08.2019 (ANEXA 2)

Referendum pentru modificarea Constituției / Delimitările secțiilor de votare din comuna Lechința. (Anexa secții de votare)

Anexa secții de votare

Urbanism U.A.T. Lechința
(actualizat 09.10.2020)

Registru autorizații de construire anul 2020

vizualizare document

Registru certificate urbanism anul 2020

vizualizare document