Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF și/sau editabil DOC. Pentru formularele puse la dispoziție, timpul mediu de completare este de 3 minute.

Activitățile pentru care se va elibera Autorizația de funcționare sunt CAEN 561-Restaurante, 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor , și 932 - Alte activități recreative și distractive prevăzute în nomenclatorul C.A.E.N. aprobat prin Ordinul nr. 337/20.04.2007.

Acte necesare emiterii avizului de funcționare
Regulament de eliberare a autorizației de funcționare
Autorizație de funcționare Cerere eliberare/vizare autorizație de funcționare Acord program de funcționare

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane juridice
Declarație impozit clădiri (PERSOANE FIZICE) (EDITABIL DOC)
Declarație impozit clădiri (PERSOANE JURIDICE) (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice (EDITABIL DOC)
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local (EDITABIL DOC)
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice (EDITABIL DOC)
Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate (EDITABIL DOC)
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (EDITABIL DOC)
Declarație pe propria răspundere a persoanelor fizice, proprietari ai clădirilor la a căror adresă administrativă este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic (EDITABIL DOC)

Cerere alocare date de acces GHISEUL.RO persoane juridice

Formular EDITABIL DOC

Cerere înregistrare modificări în Registrul agricol

Formular PDF


Descriere (documente disponibile în format PDF și editabil DOC)Fișier
Documente necesare emiterii certificatelor de urbanism. autorizații de construire/desființare și avize
Cereri
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
Comunicări către primăria comunei Lechința
Comunicare către primăria comunei Lechința pentru anunțarea începerii lucrărilor de construcție
Comunicare către Inspectoratul în Construcții al județului pentru anunțarea începerii lucrărilor de construcție
Comunicare către primăria comunei Lechința pentru anunțarea încheierii lucrărilor de construcție
Comunicare către Inspectoratul în Construcții al județului pentru anunțarea încheierii lucrărilor de construcție
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire
Format digital Adobe PDF

(timp de completare aprox. 3 minute)


Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/

Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public
Format digital Adobe PDF
Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)


Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)