Hotărâri adoptate în anul 2018 ( nr. 1 - 19 )

 • H.C.L. Lechința nr. 1 din 31.01.2018

  Privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31.12.2017 prevăzute la art.266 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 2 din 31.01.2018

  Privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 3 din 31.01.2018

  Privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2017.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 4 din 31.01.2018

  Privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate și aprobarea inventarului aferent anului 2017.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 5 din 31.01.2018

  Privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr.82/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Lechința, în anul 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 6 din 31.01.2018

  Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 7 din 31.01.2018

  Privind aprobarea de către Consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consilului local sau comunei Lechința în anul 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 8 din 31.01.2018

  Privind aprobarea prețului de vânzare directă a masei lemnoase, către populație și instituții publice sau unități de interes local, pentru anul 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 9 din 31.01.2018

  Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Văsc Daniel-Ioan în consiliul local Lechința

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 10 din 31.01.2018

  Privind alegerea președintelui de sedință pentru lunile martie - mai 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 11 din 15.02.2018

  Privind alegerea președintelui de sedință pentru lunile martie - mai 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 12 din 15.02.2018

  Privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor din județul Bistrița-Năsăud" nr.1908/02.09.2016

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 13 din 15.02.2018

  Privind completarea Hotărârii nr. 46/19.06.2017 "Hotărâre privind trecerea construcțiilor și a terenului aferent acestora în suprafață de 432 mp, situat în localitatea Lechința, comuna Lechința, din proprietatea privată a comunei Lechința, în domeniul public al comunei Lechința, iar ulterior trecerea din domeniul public al comunei Lechința în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Afacerilor de Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, pentru funcționarea Subunității de Pompieri și Smurd Lechința, jud. Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 14 din 15.02.2018

  Privind prelungirea unor contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința

  Descarcă document
  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.14 /15.02.2018
  Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.14 /15.02.2018
 • H.C.L. Lechința nr. 15 din 15.02.2018

  Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2018

  Descarcă document
  PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA LECHINȚA (27 pagini format digital)
 • H.C.L. Lechința nr. 16 din 15.02.2018

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2018

  Descarcă document
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 4 (continuat)
  Anexa 8
 • H.C.L. Lechința nr. 17 din 15.02.2018

  Privind cesiunea dreptului de concesiune cu privire la terenul în suprafață de 360mp înscris în C.F. 26684, aflat în domeniul privat al comunei Lechința


  Descarca document
 • H.C.L. Lechința nr. 18 din 15.02.2018

  Privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă, a unei suprafețe de 317 mp, teren aflat în proprietatea privată a comunei Lechința, înscris în C.F. nr. 28092, pentru construire locuință

  Descarcă document
  Anexa 1 la HCL nr.18 / 15.02.2018
  Anexa 2 la HCL nr.18 / 15.02.2018
 • H.C.L. Lechința nr. 19 din 12.03.2018

  Privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul public al comunei Lechința, a unei suprafețe de 106 mp teren.

  Descarcă document