Hotărâri adoptate în anul 2019 ( nr. 1 - 14 )

 • H.C.L. Lechința nr. 1 din 31.01.2019

  privind aprobarea de către consiliul local al comunei Lechința a achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Lechința în anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 2 din 31.01.2019

  privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul teren înscris în C.F. Nr. 25218, nr. topografic 1/1 din localitatea Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 3 din 31.01.2019

  privind reglementarea situației juridice a unui imobil teren în suprafață de 188 mp, respectiv dezlipirea imobilului teren în 2 loturi situat în intravilanul comunei Lechința, înscris în cartea funciară nr. C.F. 28176, nr. cadastral 28176.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 4 din 31.01.2019

  privind însușirea Documentației cadastrale pentru repoziționare și actualizarea imobilului teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul localității Lechința, imobil teren înscris în domeniul public al comunei Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 5 din 31.01.2019

  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, familia ocupațională ”Administrație” începând cu 01.01.2019.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 6 din 31.01.2019

  privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 7 din 31.01.2019

  privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2018 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 8 din 31.01.2019

  privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 9 din 31.01.2019

  privind aprobarea scoaterii din evidență a obiectelor de inventar reformate, casate și aprobarea inventarului aferent anului 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 10 din 31.01.2019

  privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase fasonate propus pentru vânzare la licitație și vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Lechința în anul 2019.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 11 din 31.01.2019

  privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31.12.2018 prevăzute la Art.266 Alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 12 din 31.01.2019

  privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 13 din 31.01.2019

  privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020 în comuna Lechința.

  Descarcă document
 • H.C.L. Lechința nr. 14 din 31.01.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document