U.A.T. Lechința
Integritatea instituțională

SNA 2021 - 2025

actualizat la 30.06.2022

Codul de conduită etică a funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Descarcă document (actualizat 22.05.2023 / 16 pag. PDF)

. . . în curs de actualizare

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Descarcă document

Plan de integritate al UAT LECHINȚA pentru perioada 2021 - 2025 în conformitate cu anexa 2 din HOTĂRÂREA Nr. 1269/2021 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia

Descarcă document (3 pag. PDF)

Raport privind procesul de implementare, în anul 2022, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2021-2025 la nivelul comunei Lechința

Descarcă document (1 pag. PDF)