Proiecte de hotãrâre în anul 2019

 • Proiect de hotãrâre din 24.07.2019

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 23.07.2019

  privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară a unor imobile proprietatea publică a comunei Lechința

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 23.07.2019

  privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 22.07.2019

  privind însușirea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Lechința, însușit prin HCL nr. 31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 05.04.2019

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 05.04.2019

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Lechința, localitatea Sângeorzu-Nou, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 20.03.2019

  privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind atestarea apartenenței la domeniul public U.A.T. Lechința a drumurilor agricole.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. comuna Lechința a drumurilor de interes local din comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 26.02.2019

  privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița, de trecere a unui imobil - teren, în suprafață de 3445mp, identificat prin C.F.28268 și a construcție în suprafață de 200 mp înscrisă în C.F. 28268-C1, teren și construcție situate în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, din domeniul public al jud. Bistrița-Năsăud, în domeniul public al comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Convocator ședință extraordinara - 18.02.2019

  În conformitate cu prevederile art. 39 (1), (2), (3), (5) și (6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată și Dispoziția primarului comunei Lechința nr.70 din 18.02.2019, se convoacă în ședință extraordinară Consiliul local Lechința pentru data de miercuri 20 februarie 2019, ora 13:00 care va avea loc în sala de ședință a primăriei Lechința cu următoarea ordine de zi:

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  de actualizarea a indicatorilor tehnico-economici privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud"

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea înscrierii în evidențele de carte funciară în domeniul public al comunei Lechința, a unei suprafețe de 500 mp teren.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Lechința pentru anul 2019.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie - 2019 - mai 2019.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Lechința pe anul 2019.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 20.02.2019

  privind prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Lechința și persoane fizice și juridice din comuna Lechința.

  Descarcă document