Proiecte de hotãrâre în anul 2019

 • Proiect de hotãrâre nr.13 din 25.09.2019

  privind aprobarea cuantumului taxei pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile permanente, fânețele și livezile tradiționale proprietatea U.A.T. Lechința și a persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud (COD CPV 79311100-8 SERVICII DE ELABORARE STUDII)

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.12 din 25.09.2019

  privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Tehnologic Lechința

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.11 din 12.09.2019

  privind atribuirea unei suprafețe de 453 mp teren pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15 din 2003, în localitatea Chiraleș, soților Kurti Cristian și Kurti Oana-Mihaela

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.10 din 12.09.2019

  privind retragerea dreptului de folosință pentru lotul acordat în conformitate cu Legea 15/2003, familiei Mihuț Adrian-Petru și Mihuț Marinela-Daniela din localitatea Chiraleș

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.9 din 02.09.2019

  privnd aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Lechința

  Descarcă document
  Anexa 1 - Regulament de organizare și funcționare (33 pag. digital Adobe PDF)
 • Proiect de hotãrâre nr.8 din 02.09.2019

  privind aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința în urma intrării în vigoare a CODULUI ADIMINSTRATIV, aprobat prin OUG nr.57/2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.7 din 02.09.2019

  privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.6 din 02.09.2019

 • Proiect de hotãrâre din 24.07.2019

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 24.07.2019

  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 23.07.2019

  privind întăbularea-înscrierea în Cartea Funciară a unor imobile proprietatea publică a comunei Lechința

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 23.07.2019

  privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție bancară nr. IG173300249/20.06.2017 în valoare de 1.807.500,86 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 22.07.2019

  privind însușirea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Lechința, însușit prin HCL nr. 31/25.08.1999 al comunei Lechința cu modificările și completările ulterioare

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 05.04.2019

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire și dotare local școală - 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 05.04.2019

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Lechința, localitatea Sângeorzu-Nou, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 20.03.2019

  privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
  Descarcă deviz general
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind aprobarea desemnării unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința responsabile cu Registrul de evidență a datoriei publice locale la nivelul comunei Lechința.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind atestarea apartenenței la domeniul public U.A.T. Lechința a drumurilor agricole.

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre din 08.03.2019

  privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. comuna Lechința a drumurilor de interes local din comuna Lechința, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document