Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
1 01.07.2020 privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2019 pentru debitorii din comuna Lechința -
3 28.04.2020 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data 01.01.2020, conform Legii 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare -
5 20.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, începând cu 1 martie 2018, de care beneficiază domnul Andreica Petrică, asistent medical principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
18 29.01.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
20 31.01.2020 privind majorarea cunatumului brut al salariului de bază al doamnei Mânecan Maria - guard personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
21 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Schuller Florin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
22 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Zegrean Marcel - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
23 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Pop Remus Lucian - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
24 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Salak Petru - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
25 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Lacan Nicușor Constantin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
26 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Condrea Georgeta Rodica- guard, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
27 31.01.2020 privind trecerea la gradația 3, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na HOSU DALIA ANCUȚA, asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.02.2020 -
28 04.02.2020 privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2020 - la nivelul comunei Lechința -
29 10.02.2020 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de conducător auto, a domnului Lăcătuș Anton -
31 17.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 17 februarie 2020, orele 17:00 -
32 19.02.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol -
33 19.02.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul: "achiziționare de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activităților de întreținere spații verzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud" -
34 25.02.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor la nivelul comunei Lechința -
37 25.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant - funcție contractuală de execuție - Șofer auto, Compartiment deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
53 03.03.2020 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na Mânzat Maria Corina, asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.03.2020 -
54 05.03.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectivul ”PIETRUIRE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
70 23.03.2020 privind încadrarea domnului Boari Alexandru în funcția de execuție Șofer-auto (microbuz-școlar), personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 23.03.2020 -
71 23.03.2020 privind detașarea, începând cu data de 23.03.2020, a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
72 23.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020 -
82 23.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară on-line Marți 28 aprilie 2020, orele 14:00 -
83 24.04.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
84 24.04.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PENTRU ALIMENTAREA LOCALITĂȚII CHIRALEȘ, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
89 20.05.2020 privind constituirea comisiei de verificare în teren a investițiilor realizate în perioada 01.01.2017 - 31.12.2018 -
92 22.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședința ordinară on-line, vineri 29 mai 2020, orele 14:00 -
100 28.05.2020 privind desemnarea la nivelul primăriei Lechința a responsabililor cu triajul epidemiologic tuturor persoanelor care intră în instituție -
103 09.06.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții "Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localiatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud" -
104 09.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere și actualizare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
105 09.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
109 15.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 15 iunie 2020, ora 11:00 -
112 19.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 26.06.2020, ora 13:00 -
113 23.06.2020 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
125 10.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri 15.07.2020, ora 13:00 -
129 10.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, joi 15.07.2020, ora 15:00 -
146 12.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27.09.2020 -
151 24.08.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară luni 31 august 2020, ora 15:00 -
198 13.10.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, luni 19 octombrie, ora 14:00 -
199 13.10.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou buget - contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
206 22.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința, privind desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților -
207 22.10.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară joi 29 octombrie 2020, ora 14:00 -
231 19.11.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară online vineri 20 noiembrie 2020, ora 12:00 -
232 19.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară joi 26 noiembrie 2020, ora 14:00 -
247 10.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară miercuri 16 decembrie 2020, ora 14:00 -
251 17.12.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, luni 21 decembrie 2020, ora 14:00 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
1 01.07.2020 privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2019 pentru debitorii din comuna Lechința -
2 13.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, a domnului Grama Alexandru -
3 28.04.2020 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data 01.01.2020, conform Legii 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare -
4 20.01.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale -
5 20.01.2020 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, începând cu 1 martie 2018, de care beneficiază domnul Andreica Petrică, asistent medical principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
6 20.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
7 21.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
8 23.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
9 23.01.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Belciug Vasile -
10 19.02.2020 lipsă informație
11 27.01.2020 privind încadrarea în funcția de asistent personal a doamnei Covaci Lucia pentru persoana cu handicap grav Adam Maria la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
12 27.01.2020 privind încadrarea în funcția de asistent personal a d-lui Vărtan Dorin pentru persoana cu handicap grav Vărtan Ioan la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
13 27.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
14 27.01.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
15 27.01.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Belciug Vasile -
16 27.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
17 27.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
18 29.01.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința - -
19 31.01.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
20 31.01.2020 privind majorarea cunatumului brut al salariului de bază al doamnei Mânecan Maria - guard personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
21 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Schuller Florin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
22 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Zegrean Marcel - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
23 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Pop Remus Lucian - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
24 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Salak Petru - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
25 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Lacan Nicușor Constantin - muncitor necalificat, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
26 31.01.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Condrea Georgeta Rodica- guard, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2020 -
27 31.01.2020 privind trecerea la gradația 3, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na HOSU DALIA ANCUȚA, asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.02.2020 -
28 04.02.2020 privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2020 - la nivelul comunei Lechința -
29 10.02.2020 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de conducător auto, a domnului Lăcătuș Anton -
30 - lipsă informație -
31 17.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 17 februarie 2020, orele 17:00 -
32 19.02.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul general agricol -
33 19.02.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul: "achiziționare de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea activităților de întreținere spații verzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud" -
34 25.02.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor la nivelul comunei Lechința -
35 25.02.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Alexa Rodica -
36 25.02.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru domnul Zăgrean Gheorghe -
37 25.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant - funcție contractuală de execuție - Șofer auto, Compartiment deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
38 27.02.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale -
39 03.03.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Trombițaș Angelica -
40 03.03.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Peptănar Lenuța -
41 03.03.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Kalanyos-Rapa Sandor -
42 03.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
43 03.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
44 03.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
45 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia domnului Kalanyos-Rapa Sandor -
46 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia domnului Tomoroga Marian -
47 03.03.2020 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia doamnei Farcaș Smaranda -
48 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia domnului Lăcătuș Daniel-Adrian -
49 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia doamnei Lăcătuș Maria -
50 03.03.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia doamnei Moldovan Andreea-Ramona -
51 03.03.2020 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Drăgan Doroftei-Petru -
52 03.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
53 03.03.2020 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru d-na Mânzat Maria Corina, asistent personal angajat pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.03.2020 -
54 05.03.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectivul ”PIETRUIRE STRĂZI ÎN COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
55 09.03.2020 dispoziție de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Farcaș Ianos, domiciliat în comuna Lechința, conform H.C.L. 8/25.01.2017 -
56 10.03.2020 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința, care să-l asiste pe d-lul Pop Ioan la Notarul Public -
57 10.03.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
58 10.03.2020 privind majorarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data 01.01.2020, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
59 12.03.2020 privind incadrarea în funcția de asistent personal a d-lui Todoran Dorel-Grigore pentru persoana cu handicap grav Turcu Leontina la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
60 19.03.2020 privind prelungirea CIM nr.1521/23.03.2018, încheiat pe perioada determinată începând cu data de 09.03.2020 până la data de 08.03.2022 al doamnei Mureșan Jenica Livia asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mureșan Raul Leontin la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
61 20.03.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale -
62 23.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
63 23.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
64 23.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
65 23.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
66 23.03.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
67 23.03.2020 privind încetarea dreptului la plată a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Suler Ana-Maria-Daniela -
68 23.03.2020 privind încetarea dreptului la plată a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Farcas Smaranda -
69 23.03.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Moldovan Natalia -
70 23.03.2020 privind încadrarea domnului Boari Alexandru în funcția de execuție Șofer-auto (microbuz-școlar), personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 23.03.2020 -
71 23.03.2020 privind detașarea, începând cu data de 23.03.2020, a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
72 23.03.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2020 -
73 24.03.2020 de acordare a unui ajutor de urgență d-lui Lăcătuș Anton, domiciliat în comuna Lechința, conform H.C.L. nr.7/25.01.2017 -
74 24.03.2020 privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei Hognogi Claudia Maria angajat ca asistent personal pentru fiica sa Hognogi Paula Teodora -
75 24.03.2020 privind încadrarea în funcția de asistent personal a d-nei Hognogi Claudia Maria pentru copilul cu dizabilități în handicap grav Hognogi Paula Teodora la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
76 30.03.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 30 martie 2020, ora 13:00 -
77 30.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
78 31.03.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
79 01.04.2020 privind încadrarea în funcția de asistent personal a d-nei Lăcătuș Antonela Valy pentru persoana adultă în handicap grav Lăcătuș Anton la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
80 07.04.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-nei Racoți Adina-Corina -
81 15.04.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
82 23.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară on-line Marți 28 aprilie 2020, orele 14:00
83 24.04.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
84 24.04.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții: ”EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PENTRU ALIMENTAREA LOCALITĂȚII CHIRALEȘ, COMUNA LECHINȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
85 29.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Farcaș Eugenia -
86 29.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Berchi Vili -
87 15.05.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
88 19.05.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul Varga Lucian -
89 20.05.2020 privind constituirea comisiei de verificare în teren a investițiilor realizate în perioada 01.01.2017 - 31.12.2018
90 20.05.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Herinean Sorin Aurel din funcția de Șofer - mecanic utilaje, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 21.05.2020 -
91 22.05.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Teutesan Maria -
92 22.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședința ordinară on-line, vineri 29 mai 2020, orele 14:00
93 27.05.2020 privind încadrarea în funcția de asistent personal a doamnei Mărginean Ionela Crina pentru persoana cu handicap grav Mărginean Liviu la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
94 27.05.2020 privind modificarea numărului de membri pentru familia domnului Lăcătuș Daniel-Adrian -
95 27.05.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Sigauan Mariana-Emilia -
96 27.05.2020 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Varga Liliana-Luneta -
97 27.05.2020 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
98 28.05.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Lăcătuș Carmen Loredana -
99 28.05.2020 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna Lăcătuș Carmen Loredana -
100 28.05.2020 privind desemnarea la nivelul primăriei Lechința a responsabililor cu triajul epidemiologic tuturor persoanelor care intră în instituție
101 04.06.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Buhai Ioana Roxana -
102 09.06.2020 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
103 09.06.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții "Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localiatea Sângeorzu-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud"
104 09.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere și actualizare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
105 09.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
106 10.06.2020 privind desemnarea unui reprezentatn al autorității tutelare al U.A.T. Lechința, care să o asiste pe d-na Vermeșan Garofița la notarul public -
107 10.06.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Salak Petru din funcția de Muncitor necalificat I, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 12.05.2020 -
109 15.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată luni 15 iunie 2020, ora 11:00 -
112 19.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 26.06.2020, ora 13:00 -
113 23.06.2020 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
125 10.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri 15.07.2020, ora 13:00 -
129 10.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, joi 15.07.2020, ora 15:00 -
146 12.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27.09.2020 -
151 24.08.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară luni 31 august 2020, ora 15:00 -
198 13.10.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, luni 19 octombrie, ora 14:00 -
199 13.10.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou buget - contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
206 22.10.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la nivelul comunei Lechința, privind desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților -
231 19.11.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară online vineri 20 noiembrie 2020, ora 12:00 -
247 10.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară miercuri 16 decembrie 2020, ora 14:00 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare...