U.A.T. Lechința, regulamentele privind procedurile administrative

Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Lechința

vizualizare document (8 pag. format PDF)

Regulament local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism în Comuna Lechința

vizualizare document (14 pag. format PDF)

Codul de etică și de conduită profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei comunei Lechința

vizualizare document (16 pag. format PDF)

Regulamentul privind organizarea evidenței, circuitul, păstrarea documentelor și folosirea sigiliului și ștampilelor la nivelul Primăriei comunei Lechința

vizualizare document (10 pag. format PDF)

Regulament de eliberare a Autorizației de funcționare referitor la funcționarea unităților de alimentație publică (conform codurilor CAEN 561-Restaurante, 563 Baruri și alte activități de servire a bauturilor și 932-Alte activități recreative și distractive) în comuna Lechința

vizualizare document (10 pag. format PDF)

Regulament pt. acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul plătit din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud

vizualizare document, anexa (4 pag. format PDF)

Regulament de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința (Revizuit conform O.U.G. Nr.57/2019 - Cod administrativ)

vizualizare document (36 pag. format PDF)