În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 20 aprilie - 21 aprilie, ora 10:00 examen de promovare în grad profesional a unui funcționar contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document Bibliografie și tematică

Raportul final al concursului organizat la data de 15.03.2021 la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de Inspector superior - Birou buget-contabilitate și resurse umane-Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de Inspector, Clasa I, grad profesional superior - Birou financiar-contabil și resurse umane, Compartiment resurse umane, organizat în data de 15.03.2021

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție - Funcționar public, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează

vizualizare document formular înscriere bibliografie și tematică

Raport final al concursului organizat la data de 09.11.2020, la concursul de recrutare pentru funcția publică de conducere de ȘEF BIROU BUGET - CONTABILITATE ȘI RESURSE UMANE, Clasa I, grad profesional superior din cadrul primăriei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Buget-contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Raport final al concursului organizat în data de 29 octombrie 2020 proba scrisă și interviu pentru ocuparea a trei posturi personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în Lechința nr. 506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de conducere vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document bibliografie

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 29 octombrie 2020 concurs de ocupare a trei posturi de execuție personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, după cum urmează:

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizaeză concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de execuție temporar vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator nominal punctaje finale concurs șofer auto (microbus școlar)

Raport final concurs 19.03.2020

privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcția contractuală de Șofer-auto Compartimentul deservire personal organizat în data de 19.03.2020

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 19 - 20 martie 2020, concurs de ocupare a unui post de execuție personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, după cum urmează:
- un post șofer-auto, Compartiment deservire personal

vizualizare document Anexa 1 (Bilbiografie și tematică)

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de execuție - FUNCȚIONAR PUBLIC -, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document Anexa 1 (Bilbiografie și tematică)

Proces verbal privind rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 04.06.2019

vizualizare document

Raport final al concursului organizat la data de 18 octombrie 2019 pentru promovarea în grad profesional imediat superior

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 18-19 octombrie 2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în data de 4 iunie 2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document

Raportul final al concursului organizat la data de 12.11.2018 - proba scrisă și interviu pentru ocuparea a două posturi personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind desfășurarea probei-scrise la examenul/concursul organizat pentru postul de muncitor calificat I (șofer-mecanic) Compartimentul deservire personal organizat în data de 12.11.2018

vizualizare document

Raport final al concursului organizat în data de 5 - 7 noiembrie 2018

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud după cum urmează...

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, (3) funcții publice de execuție - FUNCȚIONARI PUBLICI-, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează...

vizualizare document
bibliografie tematică obligatorie
bibliografie tematică obligatorie (inspector)
bibliografie tematică obligatorie (consilier juridic)

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 14-15 mai 2018 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează:

vizualizare document

cu privire la susținerea probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector Clasa I grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat de Primăria comunei Lechința. Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei comunei Lechința în data de 03.04.2018, ora 10:30.

vizualizare document

Privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat în data de 30.03.2018.

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție FUNCȚIONAR PUBLIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. INSPECTOR SUPERIOR funcție publică de execuție din clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
Concursul se va desfășura la data de 05.02.2018, ora 10:00 proba scrisă, iar în data de 06.02.2018, ora 10:00, interviul, care se va desfășura la sediul primăriei comunei Lechința.

vizualizare document