În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Primăria comunei Lechința, cu sediul în Lechința, Str. Independenței, nr.506, Jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție de Șofer-Mecanic utilaje treapta I, post unic, din cadrul serviciului buget-contabilitate-resurse umane și administrativ, personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice după cum urmează:
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

formular de înscriere

Raportul final al concursului organizat la data de 17.06.2024 pentru ocuparea unui post de medic medicină generală/medicină de familie pentru Cabinetul Medical Școlar, aflat în subordinea primăriei comunei Lechința, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

Raportul final al concursului organizat la data de 30.05.2024 pentru concursul de promovare în grad din Referent I în Referent IA, Compartimentul Situații de Urgență, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

PROCES-VERBAL privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de medic medicină generală/medicină de familie, organizat în data de 17.06.2024
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

PROCES-VERBAL
privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la concursul/examenul pentru ocuparea unui post de medic medicină generală/medicină de familie pentru Cabinetul Medical Școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

Proces-verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 30.05.2024
În data de 23.05.2024, comisia de examen/concurs, constituită prin dispoziția primarulu comunei Lechința nr.124/21.05.2024, a selectat dosarele candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru personalul contractual la Compartimentul Situații de Urgență, comunică urmăroarele rezultate ale selecției dosarelor:
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document

Proces-verbal privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la concursul/examenul de promovare în grad profesional din referent I în referent IA, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
(detalii în documentul atașat )

vizualizare document

ANUNȚ
Primăria comunei Lechința, cu sediul în comuna Lechința, sat Lechința, str. Independenței, nr.506, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 30.05.2024 concurs de promovare în grad profesional: din referent I în referent IA, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Hotărârea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu art.554* alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(detalii, bibliografie, tematica în documentul atașat )

vizualizare document

ANUNȚ
Primăria comunei Lechința cu sediul în comuna Lechința, str. Independenței, nr.506, Județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.166/2024, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu jumătate de normă, durata timpului de lucru 3,5 ore/zi, 17,5 ore/săptămână a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de medic medicină generală/medicină de familie pentru Cabinetul Medical Școlar Lechința aflat în subordinea primăriei comunei Lechința
(detalii, bibliografie, tematica în documentul atașat )

vizualizare document

Raportul final al concursului organizat la data de 20.11.2023 pentru ocuparea funcției contractuale de Șofer-Mecanic utilaje, Compartimentul Spații Verzi, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR
depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 20 noiembrie 2023, pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual-Șofer-Mecanic utilaje, treapta I, post unic, la Compartimentul Spații Verzi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.
În data de 13.11.2023, comisia de examen/concurs, constituită prin dispoziția primarului comunei Lechința nr.267/23.10.2023, a selectat dosarele de concurs prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual-Șofer-Mecaninc utilaje, treapta I, post unic, la Biroul deservire personal, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor;
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
organizat la data de 10.11.2023 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 10 noiembrie 2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
În data de 06.11.2023, comisia de examen/concurs, constituită prin dispoziția primarului comunei Lechința nr.266/17.10.2023, a selectat dosarele de concurs prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor:
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, cu sediul în Lechința, str. Independenței, nr.506, județul Bistrița-Năsăud,
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1336/08.11.2022 pentru aprobare Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Primăria comunei Lechința, organizează concurs în data de 20.11.2023, ora 10:00 pentru ocuparea postului vacant de personal contractual de execuție, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi:
- 1 post - Șofer-Mecanic utilaje treapta I la Biroul deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, (conducător auto/cu atribuții și de înlocuire a șoferului microbuzului școlar pe perioada imposibilității)
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința, pe data de 20.11.2023, ora 10:00. Concursul constă în trei etape succcesive, după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de execuție, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. Consilier juridic - funcție publică - clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința - Compartiment Juridic
( detalii, bibliografie tematica, formulare, etc. în documentele atașate )

Anunț concurs Bibilografie, tematica Formular înscriere Fișa postului Model CV Europass

Raportul final al concursului organizat la data de 29.06.2023 pentru ocuparea funcției de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR
depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 29 iunie 2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

PROCES-VERBAL
privind verificarea dosarelor de înscriere a candidaților la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Raport final al concursului organizat la data de 07 iunie 2023 pentru promovarea în grad profesional imediat superior
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad a funcționarilor publici
Având în vedere prevederile art. 50 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

PROCES-VERBAL privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Asistență socială, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de execuție, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. Consilier juridic - funcție publică - clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința - Compartiment Juridic
( detalii, bibliografie tematica, formulare, etc. în documentele atașate )

Anunț concurs Bibilografie, tematica Formular înscriere Fișa postului Model CV Europass

Având în vedere prevederile art. 38 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Primăria comunei Lechința organizează examen de promovare în grad profesional: din inspector clasa I, grad principal în inspector clasa I, grad superior
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Rezultatul examenului/concursului de RECRUTARE pentru funcția publică de execuție de INSPECTOR, Clasa I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul Aparatului de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI LECHINȚA, organizat la 27.03.2023
Având în vedere prevederile art. 59 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector cls I, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Lechința
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de execuție, la Compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. Consilier juridic - funcție publică - clasa I, grad profesional principal. în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința - Compartiment juridic
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința, pe data de 28.03.2023, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul la 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document biliografie, tematica

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant - funcție publică de execuție, la Compartimentul resurse umane din cadrul Biroului buget contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. INSPECTOR - funcție publică - Clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința - Compartiment resurse umane
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința, pe data de 27.03.2023, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul la 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
( detalii în documentul atașat )

vizualizare document biliografie, tematica

Rezultatul examenul/concursul de PROMOVARE pentru funcția de INSPECTOR, Clasa I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul Aparatului de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI LECHINȚA, organizat la 20.12.2022

vizualizare document

Având în vedere prevederile art. 38 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția sau autoritatea publică Rezultatul selecției dosarelor
1 MAN DANIELA-NICULINA Inspector prinicpal Primăria Lechința ADMIS

- Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.12.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Lechința
- Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare

vizualizare document

Având în vedere prevederile art. 38 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Primăria comunei Lechința organizează examen de promovare în grad profesional: din inspector clasa I, grad principal în inspector clasa I, grad superior

vizualizare document

Primăria comunei Lechința cu sediul în comuna Lechința, str. Independenței, nr. 506, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, astfel:
- 1 post vacant de medic medicina generală/medicina de familie pentru Cabinetul Medical Școlar Lechința

vizualizare document Bibliografie + Tematică

Centralizator cu punctajul final al candidaților la concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022 pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator cu punctajul final al candidaților la concursul de recrutare organizat în data de 18.07.2022 pentru ocuparea unui post vacant de execuție de natură contractuală de asistent medical, grad profesional principal la Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 21 iulie 2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul asistența socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Primăria comunei Lechința cu sediul în comuna Lechința, str. Independenței, nr.506, organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, astfel:
- la Cabinetul Medical Școlar Lechința;
- 1 post vacant de medic specialist medicină generală/medicina de familie, grad profesional debutant

vizualizare document bibliografie / tematica Fișa postului

Primăria comunei Lechința cu sediul în comuna Lechința, str. Independenței, nr.506, organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, astfel:
- la Cabinetul Medical Școlar Lechința;
- 1 post vacant de asistent medical, grad principal

vizualizare document bibliografie / tematica Fișa postului

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (I) funcție publică de execuție - INSPECTOR ASISTENT - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document bibliografie / tematica

Centralizator a punctajului final a candidatului la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, organizat în data de 09.05.2022

vizualizare document

Proces-verbal privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 09 mai 2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces-verbal privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (I) funcție publică de execuție - INSPECTOR DEBUTANT - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. INSPECTOR - funcție publică de execuție - clasa I, grad profesional debutant (1 post) - Compartimentul Agricol și Protecția Mediului, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.
Concursul se va desfășura la data de 09.05.2022, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința.
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumulativ cu condițiile specifice de participare la concurs:
(...)

vizualizare document Bibliografie și tematica

Raportul final al concursului organizat la data de 07.03.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator cu punctajul final al candidaților la concursul de recrutare organizat în data de 07.03.2022 pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces-verbal privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 07 martie 2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator a punctajului final a candidatului la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, organizat în data de 14.02.2022

vizualizare document

Proces-verbal privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la concursul/examenul organizat în data de 14 februarie 2022, pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul agricol și protecția mediului, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul agricol și protecția mediului, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (I) funcție publică de execuție - CONSILIER JURIDIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. CONSILIER JURIDIC - funcție publică de execuție - clasa I, grad profesional principal (1 post) - Compartimentul Juridic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința.
Concursul se va desfășura la data de 07.03.2022, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scris, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința.

Anunț Bibliografie, tematica

Primăria Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, în baza prevederilor art.478-479, art. 618 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și art. 126-128 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, de către un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința care, îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

Anunț Bibliografie, tematica

Centralizator a punctajului final a candidatului la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice, urbanism și transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, organizat în data de 14.12.2021

vizualizare document

Centralizator cu punctajul final al candidaților la concursul de recrutare organizat în data de 13.12.2021 pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Buget-contabilitate și resurse umane, din cadrul apratului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator a punctajului final al candidatului la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, organizat în data de 10.12.2021

vizualizare document

Proces verbal, privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 10 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal, privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal, privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 14 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului achiziții publice, urbanism și transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal, privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentu achiziții publice, urbanism și transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal, privind rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul/concursul organizat în data de 13 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului Buget-Contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal, privind verificarea dosarului de înscriere a candidatului la examenul/concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului Buget-Contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar, ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
1. Inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Biroului Buget-contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Concursul se va desfășura la data de 13.12.2021, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.

vizualizare document Bibliografie și tematică

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar, ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:
- Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice, urbanism și transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud.
Concursul se va desfășura la data de 14.12.2021, ora 10:00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lechința. Data și ora interviului va fi anunțată ulterior.

vizualizare document Bibliografie și tematică

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. Inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului;

Termenul de depunere a dosarelor începând cu data de 09.11.2021 până la data de 29.11.2021.

vizualizare document Bibliografie și tematică

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 20 aprilie - 21 aprilie, ora 10:00 examen de promovare în grad profesional a unui funcționar contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document Bibliografie și tematică

Raportul final al concursului organizat la data de 15.03.2021 la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de Inspector superior - Birou buget-contabilitate și resurse umane-Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție de Inspector, Clasa I, grad profesional superior - Birou financiar-contabil și resurse umane, Compartiment resurse umane, organizat în data de 15.03.2021

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție - Funcționar public, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează

vizualizare document formular înscriere bibliografie și tematică

Raport final al concursului organizat la data de 09.11.2020, la concursul de recrutare pentru funcția publică de conducere de ȘEF BIROU BUGET - CONTABILITATE ȘI RESURSE UMANE, Clasa I, grad profesional superior din cadrul primăriei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Buget-contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Raport final al concursului organizat în data de 29 octombrie 2020 proba scrisă și interviu pentru ocuparea a trei posturi personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în Lechința nr. 506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de conducere vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document bibliografie

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 29 octombrie 2020 concurs de ocupare a trei posturi de execuție personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, după cum urmează:

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința nr. 506, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizaeză concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de execuție temporar vacantă - FUNCȚIONAR PUBLIC - în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lechința

vizualizare document

Centralizator nominal punctaje finale concurs șofer auto (microbus școlar)

Raport final concurs 19.03.2020

privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcția contractuală de Șofer-auto Compartimentul deservire personal organizat în data de 19.03.2020

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 19 - 20 martie 2020, concurs de ocupare a unui post de execuție personal contractual pe perioadă nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, după cum urmează:
- un post șofer-auto, Compartiment deservire personal

vizualizare document Anexa 1 (Bilbiografie și tematică)

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar Ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea postului vacant, (1) funcție publică de execuție - FUNCȚIONAR PUBLIC -, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

vizualizare document Anexa 1 (Bilbiografie și tematică)

Proces verbal privind rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 04.06.2019

vizualizare document

Raport final al concursului organizat la data de 18 octombrie 2019 pentru promovarea în grad profesional imediat superior

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 18-19 octombrie 2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document

Primăria comunei Lechința organizează în data de 4 iunie 2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizare document

Raportul final al concursului organizat la data de 12.11.2018 - proba scrisă și interviu pentru ocuparea a două posturi personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința

vizualizare document

Proces verbal privind desfășurarea probei-scrise la examenul/concursul organizat pentru postul de muncitor calificat I (șofer-mecanic) Compartimentul deservire personal organizat în data de 12.11.2018

vizualizare document

Raport final al concursului organizat în data de 5 - 7 noiembrie 2018

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud după cum urmează...

vizualizare document

Comuna Lechința, cu sediul în comuna Lechința, nr.506, jud. Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar ing. Florian Romeo-Daniel, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, (3) funcții publice de execuție - FUNCȚIONARI PUBLICI-, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, după cum urmează...

vizualizare document
bibliografie tematică obligatorie
bibliografie tematică obligatorie (inspector)
bibliografie tematică obligatorie (consilier juridic)

Primăria comunei Lechința organizează în perioada 14-15 mai 2018 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința, care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează:

vizualizare document

cu privire la susținerea probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector Clasa I grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat de Primăria comunei Lechința. Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei comunei Lechința în data de 03.04.2018, ora 10:30.

vizualizare document

Privind selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuție de Inspector Clasa I, grad profesional superior - Biroul financiar-contabil și resurse umane, organizat în data de 30.03.2018.

vizualizare document

Primăria comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție FUNCȚIONAR PUBLIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
1. INSPECTOR SUPERIOR funcție publică de execuție din clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
Concursul se va desfășura la data de 05.02.2018, ora 10:00 proba scrisă, iar în data de 06.02.2018, ora 10:00, interviul, care se va desfășura la sediul primăriei comunei Lechința.

vizualizare document