Activitățile pentru care se va elibera Autorizația de funcționare sunt CAEN 561-Restaurante, 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor , și 932 - Alte activități recreative și distractive prevăzute în nomenclatorul C.A.E.N. aprobat prin Ordinul nr. 337/20.04.2007.

Acte necesare emiterii avizului de funcționare
Regulament de eliberare a autorizației de funcționare
Autorizație de funcționare Cerere eliberare/vizare autorizație de funcționare Acord program de funcționare

Cereri pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane juridice


Descriere (documente disponibile în format PDF și editabil DOC)Fișier
Documente necesare emiterii certificatelor de urbanism. autorizații de construire/desființare și avize
Cereri
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
Comunicări către primăria comunei Lechința
Comunicare către primăria comunei Lechința pentru anunțarea începerii lucrărilor de construcție
Comunicare către Inspectoratul în Construcții al județului pentru anunțarea începerii lucrărilor de construcție
Comunicare către primăria comunei Lechința pentru anunțarea încheierii lucrărilor de construcție
Comunicare către Inspectoratul în Construcții al județului pentru anunțarea încheierii lucrărilor de construcție
Format digital Adobe PDF

(timp de completare aprox. 3 minute)


Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/

Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public
Format digital Adobe PDF
Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)


Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)