Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr.DataScurtă descriereFișier
294 21.11.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 27.11.2023, orele 14:00
293 17.11.2023 privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant a domnișoarei Magda Florina Lucreția în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
292 17.11.2023 privind acordarea unei indemnizații lunare stabilită în cuantum de 500 lei persoanei ce ocupa funcția de asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală școlară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
283 31.10.2023 privind acordarea unei indemnizații lunare stabilită în cuantum de 500 lei persoanei ce ocupa funcția de asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală școlară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
282 31.10.2023 privind acordarea indemnizației de hrană unor funcționari publici din cadrul Primăriei comunei Lechința începând cu 01.10.2023
269 25.10.2023 privind numirea comisiei de inventariere și a comisiei de casare a elementelor de activ și pasiv aflate în proprietatea publică și privată a comunei Lechința
268 24.10.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, marți 31.10.2023, orele 14:00
267 23.10.2023 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual - Șofer-Mecanic utilaje, treapta I, post unic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, concurs care va avea loc în data de 20.11.2023
266 17.10.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
265 17.10.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Sechelean Nicolae din funcția de șofer/mecanic auto, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 18.10.2023
264 17.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale pentru analizarea și repartizarea locuințelor de tip ANL pentru tineri, în blocul situat în comuna Lechința, strada Târgului, județul Bistrița-Năsăud - locuințe cu destinația de închiriere pentru familii de tineri, până la 35 de ani
261 13.10.2023 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap la Primăria comunei Lechința începând cu data 01.10.2023
260 13.10.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări în cadrul proiectului: ”Modernizarea străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, proiect finanțat din Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și bugetul local al comunei Lechința
259 12.10.2023 privind stabilirea indemnizației lunare în sumă fixă a persoanelor cu handicap care domiciliază în comuna Lechința începând cu 1 octombrie 2023
256 05.10.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri 11.10.2023, orele 14:00
246 29.09.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
245 29.09.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
244 29.09.2023 privind nominalizarea echipei de proiect pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, sau fonduri aferente Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
237 26.09.2023 privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Moldovan Tica-Francisc, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
236 26.09.2023 privind detașarea începând cu data de 29.09.2023 a d-lui Boar Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
235 22.09.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 29.09.2023, orele 14:00
234 18.09.2023 privind constituirea Comisiei de avizare a intenției de organizare a adunărilor publice pe teritoriul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud
233 12.09.2023 privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice
224 21.08.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 28.08.2023, orele 14:00
220 17.08.2023 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Extinderea Rețea de Distribuție a gazelor naturale în localitatea Chiraleș”
219 08.08.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Morariu Paraschiv-Domnița, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, prin transfer, începând cu 09.08.2023
215 01.08.2023 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare”
212 31.07.2023 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința
206 26.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 8 din 01.04.1991 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Varga Ioan și Rostaș Maria-Magdalena
200 25.07.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire sediu administrativ secție de poliție și post de poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
199 21.07.2023 privind numirea în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal a doamnei Morariu Paraschiva-Domnița la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
198 21.07.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 28.07.2023, orele 13:00
194 19.07.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Subtraversare și Racord Canalizare Blocuri ANL în localitatea Lechința, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud”
193 12.07.2023 privind numirea Comisiei de semnare a Protocolului de predare-primire a obiectivului de investiții ”Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
177 27.06.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 03.07.2023, orele 14:00
175 19.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Construire Cabinet Medical Școlar în localitatea Lechința, comuna Lechință, județul Bistrița-Năsăud”
174 19.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Construire Capela Mortuara în localitatea Sângeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
173 19.06.2023 privind modificarea Dispoziției nr.166 din 30.05.2023 a Primarului Comunei Lechința ”Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința”
172 15.06.2023 privind promovarea în grad a d-nei Țăgorean Maria în funcția de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistență socială, prin transformarea postului
171 09.06.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extrordinară, convocată de îndată, vineri 09.06.2023, orele 12:00
166 30.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
153 26.05.2023 privind trecerea la gradația 4, conform tranșei de vechime în muncă, pentru doamna Stupinean Monica Gențiana, asistent personal pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.06.2023
152 26.05.2023 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru doamna Negrușa Iuliana Daniela, asistent personal pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.06.2023
151 23.05.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 30.05.2023, orele 12:00
150 22.05.2023 privind aprobarea Codului de Etică și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința
149 18.05.2023 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local
148 18.05.2023 privind constituirea comisiei pentru dezvoltare, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare”
147 17.05.2023 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în Comisia paritară din cadrul Primăriei Comunei Lechința
146 16.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința
145 10.05.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Amenajare Trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
144 10.05.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Extindere Rețea Electrică de Distribuție pentru Bloc ANL, în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud”
143 04.05.2023 privind rectificare actului de căsătorie nr. 29 din 02.06.1973 în registrele de stare civilă ale localității Lechința, exemplar I și II privind pe Nicula Beniamin și Chisa Victoria
142 04.05.2023 privind rectificare actului de naștere nr. 38 din 27.08.1954 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Chisa Victoria
139 04.05.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, luni 08.05.2023, ora 14:00
138 04.05.2023 privind numirea consilierului de etică și a responsabilului cu gestionarea registrului cu funcții sensibile în cadrul U.A.T. Comuna Lechința
137 03.05.2023 privind desemnarea persoanei care va exercita ”control financiar preventiv” propriu din cadrul biroului buget - contabilitate al Primăriei Lechința pe perioada lipsei din instituție a d-nei Deac Crina-Aurelia, șef birou în cadrul Biroului buget-contabilitate
135 02.05.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și transmiterea Registrului de evidență a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
128 27.04.2023 privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
127 27.04.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu informațiile referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
124 26.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Orșan Marius Adrian - angajat ca șofer mașinist utilaje (buldoexcavatorist), gradația 2, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
123 25.04.2023 privind trecerea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime 2 a domnului Orșan Marius-Adrian angajat ca șofer - mașinist utilaje (buldoexcavatorist) la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
122 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
121 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
120 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
119 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
118 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Lacan Nicușor - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
117 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Oltean Dănuț - având funcția de conducere de referent I A, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
116 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Bob Ioan Nicolae - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
115 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Sechelean Nicolae - angajat ca șofer-mecanic auto, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
114 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al Doamnei Manecan Mariana - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 25.04.2023
113 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, burt lunar al doamnei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 25.04.2023
112 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Banabic Alexandru - angajat în funcția contractuală de Referent I, gradația 5, la Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023
111 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Dunca Adriana - funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Urbanism și Transport Public începând cu data de 25.04.2023
110 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, burt lunar al doamnei Encean Ancuța Florina - funcționar public de execuție vacanta, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 din cadrul compartimentului Asistență Socială începând cu data de 25.04.2023
109 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bor Cristina Mirela - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul biroului buget-contabilitate și resurse umane, compartimentul resurse-umane începând cu data de 25.04.2023
108 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Suciu Mihaela Emilia - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul biroului buget-contabilitate începând cu data de 25.04.2023
107 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Szekely-Veres Kinga-Timea - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului agricol și protecția mediului, începând cu data de 25.04.2023
106 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Deac Crina Aurelia - șef birou buget contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul biroului buget-contabilitate și resurse umane începând cu data de 25.04.2023
105 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bozeșan Daneluța - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului stare civilă, începând cu data de 25.04.2023
104 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Țăgorean Maria - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 din cadrul compartimentului asistență socială, începând cu data de 25.04.2023
103 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Man Daniela Niculina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului Registratura, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 25.04.2023
102 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Csopo Maria - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 25.04.2023
101 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Tamaș Vasile - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 25.04.2023
100 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Imbuzan Corina-Miana, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul biroului buget-contabilitate, impozite și taxe, începând cu 25.04.2023
99 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Haneș Rodica - secretar general UAT Lechința, începând cu 25.04.2023
97 21.04.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința
97 21.04.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare primarului comunei Lechința
96 19.04.2023 privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în munca doamnei Moldovan Doina, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
95 18.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, luni 24.04.2023, orele 12:00
94 13.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Lechința d-l Herinean Marcel începând cu 17 martie 2023
88 30.03.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Lechința d-l Herinean Marcel începând cu 17 martie 2023
87 30.03.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Lechința d-l ing. Florian Romeo-Daniel începând cu 17 martie 2023
86 30.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2023
80 28.03.2023 privind detașarea începând cu data de 28.03.2023 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
80 28.03.2023 privind detașarea începând cu data de 28.03.2023 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
78 28.03.2023 privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, în grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral
77 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 31.03.2023, orele 13:00
76 20.03.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 45 din 17.02.2023 a Primarului Comunei Lechința ”Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința”
71 09.03.2023 privind constituirea Comisiei de predare-primire a bunului aferent obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, conform protocolului 1390 din 21.02.2023 încheiat cu Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa
70 08.03.2023 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 la nivelul comunei Lechința”
56 27.02.2023 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
55 27.02.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
47 22.02.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 28.02.2023, orele 14:00
46 20.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
45 17.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuției vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Resurse-Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
44 16.02.2023 privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în munca domnului Vartan Dorin, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
43 10.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
42 09.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, la nivelul comunei Lechința
23 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Manecan Mariana - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
22 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu 1 ianuarie 2023
21 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Bob Ioan-Nicolae - angajat ca muncitor necalificat/îngrijitor spații verzi la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
20 26.01.2023 privind majorarea cuantumul brut al salariului de bază al d-lui Lacan Nicușor-Teofil, angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
19 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
18 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Pop Remus-Lucian angajat ca muncitor necalificat, personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
17 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023
16 26.01.2023 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
15 26.01.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
14 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 31.01.2023, orele 14:00
13 20.01.2023 privind majorarea începând cu 01.01.2023 a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința
12 20.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2022
11 19.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2022, privind plata avizului ANANP
06 12.01.2023 privind constituirea componentei Unității Locale de Sprijin și atribuțiile acesteia la nivelul comunei Lechința
03 04.01.2023 privind transferul în interes de serviciu al doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional asistent, gradația 0 la Compartimentul Agricol și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, pe funcția publică vacantă de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, începând cu 05.01.2023
02 04.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
01 04.01.2023 privind numirea d-nei Turda Alexandra-Iulia funcționar public definitiv, în funcția publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința Compartimentul agricol și protecția mediului
Nr.DataScurtă descriereFișier

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
294 21.11.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 27.11.2023, orele 14:00 -
293 17.11.2023 privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant a domnișoarei Magda Florina Lucreția în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
292 17.11.2023 privind acordarea unei indemnizații lunare stabilită în cuantum de 500 lei persoanei ce ocupa funcția de asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală școlară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
291 17.11.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
290 17.11.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
289 10.11.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
288 03.11.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
287 01.11.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
286 01.11.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
285 31.10.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
284 31.10.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
283 31.10.2023 privind acordarea unei indemnizații lunare stabilită în cuantum de 500 lei persoanei ce ocupa funcția de asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală școlară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
282 31.10.2023 privind acordarea indemnizației de hrană unor funcționari publici din cadrul Primăriei comunei Lechința începând cu 01.10.2023 -
281 30.10.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
280 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
279 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
278 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
277 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
276 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
276 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
275 30.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
274 30.10.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
273 30.10.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
272 30.10.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, cu data de 24.10.2023, încheiat cu Primăria Comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
271 26.10.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
270 26.10.2023 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la Primăria Comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
269 25.10.2023 privind numirea comisiei de inventariere și a comisiei de casare a elementelor de activ și pasiv aflate în proprietatea publică și privată a comunei Lechința -
268 24.10.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, marți 31.10.2023, orele 14:00 -
267 23.10.2023 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual - Șofer-Mecanic utilaje, treapta I, post unic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, concurs care va avea loc în data de 20.11.2023 -
266 17.10.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
265 17.10.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Sechelean Nicolae din funcția de șofer/mecanic auto, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 18.10.2023 -
264 17.10.2023 privind constituirea Comisiei sociale pentru analizarea și repartizarea locuințelor de tip ANL pentru tineri, în blocul situat în comuna Lechința, strada Târgului, județul Bistrița-Năsăud - locuințe cu destinația de închiriere pentru familii de tineri, până la 35 de ani -
263 13.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
262 13.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
261 13.10.2023 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap la Primăria comunei Lechința începând cu data 01.10.2023 -
260 13.10.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări în cadrul proiectului: ”Modernizarea străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, proiect finanțat din Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și bugetul local al comunei Lechința -
259 12.10.2023 privind stabilirea indemnizației lunare în sumă fixă a persoanelor cu handicap care domiciliază în comuna Lechința începând cu 1 octombrie 2023 -
258 10.10.2023 privind încetarea contractul individual de muncă din funcția de asistent personal, cu data de 06.10.2023, încheiat cu Primăria Comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
256 05.10.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri 11.10.2023, orele 14:00 -
255 05.10.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
254 05.10.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
253 05.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
252 05.10.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
251 05.10.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
250 05.10.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
248 05.10.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
247 05.10.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
246 29.09.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
245 29.09.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
244 29.09.2023 privind nominalizarea echipei de proiect pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, sau fonduri aferente Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul Comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
243 29.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
242 29.09.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
241 29.09.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
240 29.09.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
239 28.09.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
238 28.09.2023 privind stabilirea drepturilor de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
237 26.09.2023 privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Moldovan Tica-Francisc, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
236 26.09.2023 privind detașarea începând cu data de 29.09.2023 a d-lui Boar Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
235 22.09.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 29.09.2023, orele 14:00 -
234 18.09.2023 privind constituirea Comisiei de avizare a intenției de organizare a adunărilor publice pe teritoriul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
233 12.09.2023 privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor publice electronice -
232 07.09.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
231 07.09.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
230 07.09.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
229 04.09.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare U.A.T. Lechința GDPR
227 30.09.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
226 25.08.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
225 25.08.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
224 21.08.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 28.08.2023, orele 14:00 -
223 25.08.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
221 17.08.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, al doamnei Hosu Dalia-Ancuța, pentru persoana cu dizabilități, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
220 17.08.2023 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Extinderea Rețea de Distribuție a gazelor naturale în localitatea Chiraleș” -
219 08.08.2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Morariu Paraschiv-Domnița, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, prin transfer, începând cu 09.08.2023 -
218 04.08.2023 privind încetarea suplimentului pentru energie GDPR
217 04.08.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii Nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
216 04.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
215 01.08.2023 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare” -
214 01.08.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
213 01.08.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
212 31.07.2023 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința -
211 31.07.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
210 31.07.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
209 31.07.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
208 31.07.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
207 31.07.2023 privind încetarea suplimentului pentru energie GDPR
206 26.07.2023 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 8 din 01.04.1991 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Varga Ioan și Rostaș Maria-Magdalena -
205 26.07.2023 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, la Primăria Comunei Lechința conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
204 26.07.2023 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, la Primăria Comunei Lechința conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
203 26.07.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
202 26.07.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GDPR
201 26.07.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
200 25.07.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire sediu administrativ secție de poliție și post de poliție în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
199 21.07.2023 privind numirea în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal a doamnei Morariu Paraschiva-Domnița la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
198 21.07.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 28.07.2023, orele 13:00 -
197 19.07.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
196 19.07.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
195 19.07.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
194 19.07.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Subtraversare și Racord Canalizare Blocuri ANL în localitatea Lechința, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud” -
193 12.07.2023 privind numirea Comisiei de semnare a Protocolului de predare-primire a obiectivului de investiții ”Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
192 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
191 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
190 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
189 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
188 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
187 10.07.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
186 06.07.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GDPR
185 06.07.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
184 30.06.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
183 30.06.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/206 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
182 30.06.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
181 28.06.2023 privind modificarea contractului individual de muncă a doamnei Hognogi Claudia Maria încadrată ca asistent personal al persoanei cu handicap grav GDPR
180 28.06.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
179 28.06.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
178 28.06.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
177 27.06.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 03.07.2023, orele 14:00 -
176 20.06.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap GDPR
175 19.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Construire Cabinet Medical Școlar în localitatea Lechința, comuna Lechință, județul Bistrița-Năsăud” -
174 19.06.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Construire Capela Mortuara în localitatea Sângeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
173 19.06.2023 privind modificarea Dispoziției nr.166 din 30.05.2023 a Primarului Comunei Lechința ”Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința” -
172 15.06.2023 privind promovarea în grad a d-nei Țăgorean Maria în funcția de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistență socială, prin transformarea postului -
171 09.06.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extrordinară, convocată de îndată, vineri 09.06.2023, orele 12:00 -
170 06.06.2023 dispoziție de modificare a dispoziției de încetare nr.161 din 25.05.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
169 06.06.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
168 06.06.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
167 06.06.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilr persoanelor cu handicap GDPR
166 30.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
165 26.05.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
164 26.05.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
163 26.05.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
162 26.05.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
161 26.05.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
160 26.05.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
159 26.05.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
158 26.05.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
157 26.05.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
156 26.05.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
155 26.05.2023 privind încetarea dreptului la plată ajutorului social GDPR
154 26.05.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GDPR
153 26.05.2023 privind trecerea la gradația 4, conform tranșei de vechime în muncă, pentru doamna Stupinean Monica Gențiana, asistent personal pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data 01.06.2023 -
152 26.05.2023 privind trecerea la gradația 2, conform tranșei de vechime în muncă, pentru doamna Negrușa Iuliana Daniela, asistent personal pentru persoana cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.06.2023 -
151 23.05.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 30.05.2023, orele 12:00 -
150 22.05.2023 privind aprobarea Codului de Etică și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
149 18.05.2023 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local -
148 18.05.2023 privind constituirea comisiei pentru dezvoltare, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare” -
147 17.05.2023 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în Comisia paritară din cadrul Primăriei Comunei Lechința -
146 16.05.2023 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința -
145 10.05.2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Amenajare Trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
144 10.05.2023 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Extindere Rețea Electrică de Distribuție pentru Bloc ANL, în localitatea Lechința, str. Târgului, nr.191, Comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud” -
143 04.05.2023 privind rectificare actului de căsătorie nr. 29 din 02.06.1973 în registrele de stare civilă ale localității Lechința, exemplar I și II privind pe Nicula Beniamin și Chisa Victoria -
142 04.05.2023 privind rectificare actului de naștere nr. 38 din 27.08.1954 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Chisa Victoria -
141 04.05.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
140 04.05.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
139 04.05.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, luni 08.05.2023, ora 14:00 -
138 04.05.2023 privind numirea consilierului de etică și a responsabilului cu gestionarea registrului cu funcții sensibile în cadrul U.A.T. Comuna Lechința -
137 03.05.2023 privind desemnarea persoanei care va exercita ”control financiar preventiv” propriu din cadrul biroului buget - contabilitate al Primăriei Lechința pe perioada lipsei din instituție a d-nei Deac Crina-Aurelia, șef birou în cadrul Biroului buget-contabilitate -
136 02.05.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
135 02.05.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și transmiterea Registrului de evidență a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
134 27.04.2023 privind încetarea suplimentului de energie GDPR
132 27.04.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
131 27.04.2023 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
130 27.04.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
129 27.04.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
128 27.04.2023 privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
127 27.04.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu informațiile referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public la nivelul comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
126 27.04.2023 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la primăria comunei Lechința, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
125 27.04.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
124 26.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Orșan Marius Adrian - angajat ca șofer mașinist utilaje (buldoexcavatorist), gradația 2, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
123 25.04.2023 privind trecerea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime 2 a domnului Orșan Marius-Adrian angajat ca șofer - mașinist utilaje (buldoexcavatorist) la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
122 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
121 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
120 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
119 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
118 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Lacan Nicușor - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
117 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Oltean Dănuț - având funcția de conducere de referent I A, gradația 5, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
116 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Bob Ioan Nicolae - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
115 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Sechelean Nicolae - angajat ca șofer-mecanic auto, gradația 3, la Biroul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
114 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al Doamnei Manecan Mariana - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 25.04.2023 -
113 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, burt lunar al doamnei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 25.04.2023 -
112 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Banabic Alexandru - angajat în funcția contractuală de Referent I, gradația 5, la Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 25.04.2023 -
111 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Dunca Adriana - funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Urbanism și Transport Public începând cu data de 25.04.2023 -
110 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, burt lunar al doamnei Encean Ancuța Florina - funcționar public de execuție vacanta, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 din cadrul compartimentului Asistență Socială începând cu data de 25.04.2023 -
109 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bor Cristina Mirela - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul biroului buget-contabilitate și resurse umane, compartimentul resurse-umane începând cu data de 25.04.2023 -
108 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Suciu Mihaela Emilia - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul biroului buget-contabilitate începând cu data de 25.04.2023 -
107 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Szekely-Veres Kinga-Timea - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului agricol și protecția mediului, începând cu data de 25.04.2023 -
106 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Deac Crina Aurelia - șef birou buget contabilitate și resurse umane, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul biroului buget-contabilitate și resurse umane începând cu data de 25.04.2023 -
105 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bozeșan Daneluța - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului stare civilă, începând cu data de 25.04.2023 -
104 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Țăgorean Maria - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 din cadrul compartimentului asistență socială, începând cu data de 25.04.2023 -
103 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Man Daniela Niculina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului Registratura, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 25.04.2023 -
102 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Csopo Maria - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 25.04.2023 -
101 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Tamaș Vasile - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 25.04.2023 -
100 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Imbuzan Corina-Miana, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul biroului buget-contabilitate, impozite și taxe, începând cu 25.04.2023 -
99 25.04.2023 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Haneș Rodica - secretar general UAT Lechința, începând cu 25.04.2023 -
97 21.04.2023 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința -
96 19.04.2023 privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în munca doamnei Moldovan Doina, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
95 18.04.2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, luni 24.04.2023, orele 12:00 -
94 13.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Lechința d-l Herinean Marcel începând cu 17 martie 2023 -
93 10.04.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
92 06.04.2023 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
91 06.04.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
90 06.04.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
89 04.04.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, al doamnei Lăcătuș Lucreția-Mirela, pentru persoana cu dizabilități, conform legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
88 30.03.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Lechința d-l Herinean Marcel începând cu 17 martie 2023 -
87 30.03.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Lechința d-l ing. Florian Romeo-Daniel începând cu 17 martie 2023 -
86 30.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2023 -
85 30.03.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
84 30.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GDPR
83 30.03.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
82 30.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
81 30.03.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
80 28.03.2023 privind detașarea începând cu data de 28.03.2023 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
79 28.03.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
78 28.03.2023 privind desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, în grupul de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral -
77 24.03.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 31.03.2023, orele 13:00 -
76 20.03.2023 privind modificarea Dispoziției nr. 45 din 17.02.2023 a Primarului Comunei Lechința ”Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința” -
75 20.03.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
74 20.03.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
73 20.03.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
72 13.03.2023 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
71 09.03.2023 privind constituirea Comisiei de predare-primire a bunului aferent obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, conform protocolului 1390 din 21.02.2023 încheiat cu Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa -
70 08.03.2023 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 la nivelul comunei Lechința” -
69 01.03.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
68 01.03.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
67 01.03.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
66 01.03.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
65 27.02.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
64 27.02.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
63 27.02.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
62 27.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
61 27.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
60 27.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
59 27.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
58 27.02.2023 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap gav conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
57 27.02.2023 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
56 27.02.2023 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
55 27.02.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
54 24.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
53 24.02.2023 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
52 24.02.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
51 24.02.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
50 24.02.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
49 24.02.2023 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
48 24.02.2023 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
47 22.02.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 28.02.2023, orele 14:00 -
46 20.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
45 17.02.2023 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuției vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Resurse-Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
44 16.02.2023 privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în munca domnului Vartan Dorin, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
43 10.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului -
42 09.02.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, la nivelul comunei Lechința -
41 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
40 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
39 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
38 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
37 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
36 08.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
35 07.02.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
34 07.02.2023 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
33 31.01.2023 de modificare a Art. 1 la Dispoziția Primarului comunei Lechința nr. 5 din 09.01.2023 ”Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal (...)” GDPR
32 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
31 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
30 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
29 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
28 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
28 31.01.2023 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
27 31.01.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
26 30.01.2023 privind încadrarea ca asistent personal GDPR
25 27.01.2023 privind încadrarea ca asistent personal GDPR
24 27.01.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
23 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Manecan Mariana - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
22 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu 1 ianuarie 2023 -
21 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Bob Ioan-Nicolae - angajat ca muncitor necalificat/îngrijitor spații verzi la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
20 26.01.2023 privind majorarea cuantumul brut al salariului de bază al d-lui Lacan Nicușor-Teofil, angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
19 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
18 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Pop Remus-Lucian angajat ca muncitor necalificat, personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
17 26.01.2023 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2023 -
16 26.01.2023 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
15 26.01.2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
14 25.01.2023 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, marți 31.01.2023, orele 14:00 -
13 20.01.2023 privind majorarea începând cu 01.01.2023 a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința -
12 20.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2022 -
11 19.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2022, privind plata avizului ANANP -
10 12.01.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
09 12.01.2023 pentru încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
08 12.01.2023 pentru încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
07 12.01.2023 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
06 12.01.2023 privind constituirea componentei Unității Locale de Sprijin și atribuțiile acesteia la nivelul comunei Lechința -
05 09.01.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
04 04.01.2023 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
03 04.01.2023 privind transferul în interes de serviciu al doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional asistent, gradația 0 la Compartimentul Agricol și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, pe funcția publică vacantă de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, începând cu 05.01.2023 -
02 04.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
01 04.01.2023 privind numirea d-nei Turda Alexandra-Iulia funcționar public definitiv, în funcția publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința Compartimentul agricol și protecția mediului -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA- An 2022

ARHIVA- An 2021

ARHIVA- An 2020