Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr.DataScurtă descriereFișier
388 30.12.2022 privind reluare raportului de serviciu la expirarea perioadei de detașare a doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0
379 29.12.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
378 29.12.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
377 27.12.2022 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Lechința
375 27.12.2022 privind promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 a d-nei Man Daniela-Niculina, funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative
374 23.12.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară convocată în data de, Joi 29.12.2022, orele 15:00
373 22.12.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Racord apa blocuri ANL în localitatea Lechința, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
370 20.12.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată, miercuri 21.12.2022, orele 15:00
369 19.12.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Amenajări trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
368 19.12.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al doamnei Encean Ancuța-Florina - inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 din cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului al U.A.T. Lechința
366 09.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr. 3, la Dispoziția primarului comunei Lechința nr. 5 din 20.01.2021, privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul Comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora
365 08.12.2022 privind încetarea măsurilor dispuse prin dispoziția Primarului comunei Lechința nr. 202/14.10.2022
362 05.12.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 9.12.2022, orele 12:00
361 29.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
360 29.11.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
351 23.11.2022 privind convocarea în ședință ordinară marți 29.11.2022 ora 14:00
350 22.11.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr.5 din 20.01.1995 în registrele de stare civilă ale localității Sângeorzu-Nou, exemplar I și II privind pe Sulea Toader și Deac Iuliana
349 22.11.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 32 din 03.08.1974 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Archiudean Mircea și Moldovan Ana
348 22.11.2022 privind rectificare actului de naștere nr. 40 din 13.04.1955 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Moldovan Ana
345 16.11.2022 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici
344 11.11.2022 privind numirea comisiei de inventariere și a comisiei de casare a elementelor de activ și pasiv aflate în proprietatea publică și privată a comunei Lechința
342 08.11.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
331 31.10.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în munca doamnei Pop Mariana, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
331 31.10.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în munca doamnei Pop Mariana, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
324 25.10.2022 privind convocarea în ședință ordinară luni 31.10.2022 ora 14:00
322 13.10.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, marți, 18.10.2022, orele 14:00
320 07.10.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința
318 04.10.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința
299 03.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din satul Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
298 30.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din satul Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
295 29.09.2022 privind revocarea dispoziției Primarului comunei Lechința nr. 228 din data de 29.07.2022
291 29.09.2022 privind detașarea începând cu data de 27.09.2022 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
290 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2022
283 23.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
282 21.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire grădinițe cu program normal în localitățile Vermeș și Sîngeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
281 21.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire grădinițe cu program normal în localitățile Vermeș și Sîngeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
278 19.09.2022 privind constituirea Comisiei de avizare a intenției de organizare a adunărilor publice pe teritoriul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud
276 08.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri, 14.09.2022, orele 14:00
273 01.09.2022 privind suspendarea raportului de serviciu la cerere cu Primăria comunei Lechința a doamnei ANTON CRISTINA, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 2
267 26.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, joi, 01.09.2022, orele 12:00
266 25.08.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atriburii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții: ”Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL, pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
265 25.08.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de medic medicină generală/medicina de familie, grad profesional debutant la Cabinetul Medical Școlar Lechința din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința
262 19.08.2022 privind desemnarea domnului Banabic Alexandru, referent I- șef serviciu voluntar pentru situații de urgență-cadru tehnic PSI, în calitate de agent de inundații pentru comuna Lechința
259 18.08.2022 privind desemnarea ca agent constataor privind urbanismul și amenajarea teritoriului a d-lui Herinean Marcel, viceprimarul comunei Lechința
252 12.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară, Vineri, 12.08.2022, orele 14:00
247 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Schuller Florin, angajat ca muncitor necalificat la Birou de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
246 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Bob Ioan Nicolae, angajat ca muncitor necalificat la Birou de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
245 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Orșan Marius Adrian, angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcavatorist) la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
244 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Banabic Alexandru, angajat în funcția contractuală de Referent I, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
243 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Maxim Sorinel Marcel, angajat ca șofer la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
242 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Oltean Dănuț, având funcția de conducere de Referent I A la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
241 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Manecan Maria, guard personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
240 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Pop Remus-Lucian, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
239 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Sechelean Nicolae, angajat ca șofer/mecanic auto la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
238 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Zegrean Marcel, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
237 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Condrea Georgeta, guard personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
236 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Lăcan Nicușor Teofil, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
223 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Anton Cristina - inspector-grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul agricol și protecția mediului începând cu data de 01.08.2022
222 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Țăgorean Maria - inspector - grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul asistență socială începând cu data de 01.08.2022
221 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Man Daniela-Niculina - inspector - grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul relații publice, registratură și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 01.08.2022
220 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Tamaș Vasile - referent - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022
219 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Csopo Maria - referent - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022
218 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Szekely-Veres Kinga-Timea - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.08.2022
217 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Imbuzan Corina-Miana - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022
216 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Bozeșan Daneluța - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul stare civilă, începând cu data de 01.08.2022
215 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Dunca Adiana - consilier achiziții publice - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul urbanism, achiziții publice și transport public, începând cu data de 01.08.2022
214 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Suciu Mihaela-Emilia - inspector grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la Biroul buget - contabilitate începând cu data de 01.08.2022
213 29.07.2022 privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de Inspector clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, a d-nei Encean Ancuța-Florina la compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022
212 27.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința
205 25.07.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința
204 20.07.2022 privind încadrarea pe postul de natura contractual de asistent medical generalist a doamnei Balta Ileana-Irina la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
203 18.07.2022 privind desemnarea presoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea și administrarea comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
198 04.07.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al doamnei Spermezan Ancuța-Paula - consilier juridic, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul Compartimentului juridic al U.A.T. Lechința
197 30.06.2022 privind acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în munca a domnului Saiko Ștefan-Claudiu, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
196 30.06.2022 privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public, Dunca Adriana prin mutarea în cadrul instituției, respectiv mutarea definitivă din cadrul Compartimentului resurse umane în cadrul Compartimentului achiziții publice urbanism și transport public, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.07.2022
192 27.06.2022 privind numirea doamnei Suciu Mihaela-Emilia - inspector în cadrul biroului buget contabilitate, pentru organizarea și conducerea angajamentelor bugetare și legale în cadrul Primăriei comunei Lechința
191 27.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
190 27.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de asistent medical, grad profesional principal la Cabinetul Medical Școlar Lechința din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința
189 23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni, 27.06.2022, orele 14:00
188 23.06.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al domnului Alexa Ioan Florin - consilier achiziții publice, gradația 0 din cadrul Compartimentului achiziții publice și urbanism al U.A.T. Lechința, precum și restituirea sumelor aferente voucherelor de vacanță
180 21.06.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire ziduri de sprijin grădinițe cu program normal în localitățile Sângeorzu-Nou. nr.156 și Vermeș, nr. 139, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
179 16.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni, 20.06.2022, orele 14:00
178 09.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Marți, 14.06.2022, orele 14:00
174 27.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară (on-line) - Vineri, 27.05.2022, orele 12:00
173 25.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Marți, 31.05.2022, orele 14:00
172 25.05.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Manecan Maria guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.06.2022
171 25.05.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Lechința și aprobarea Planului de integritate
171 25.05.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Lechința și aprobarea Planului de integritate
156 20.05.2022 pentru aprobarea listei suplimentare, privind distribuirea cantităților de ajutoare alimentare sub formă de pachete de alimente din cadrul programului POAD, rămase în stocul Primăriei Lechința, după finalizarea distribuirii pe listele inițiale, persoanelor defavorizate din comuna Lechința
154 12.05.2022 privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de Inspector clasa I, grad profesional debutant a d-nei Encean Ancuța-Florina la compartimentul agricol și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 16.05.2022 până în data de 31.12.2022
150 28.04.2022 privind reluarea raportului de serviciu a doamnei Țagorean Maria, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul primăriei comunei Lechința, după perioada în care s-a aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului
149 28.04.2022 privind încetarea prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Cherteș Margareta, din funcția publică de execuție de inspector superior, gradația 5, la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 30.04.2022
147 28.04.2022 privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2022 - la nivelul comunei Lechința
132 21.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
131 21.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Vineri - 29.04.2022, orele 14:00
123 13.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni 18.04.2022, orele 14:00
119 01.04.2022 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local
116 01.04.2022 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechința și serviciilr publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare”
115 31.03.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar ”Învățământ 65.02” din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022
114 29.03.2022 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul comunei Lechința
113 29.03.2022 privind detașarea doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul Agricol și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința (...)
111 29.03.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnunlui Pop Sabin, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
109 25.03.2022 privind detașarea începând cu data de 27.03.2022 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto, de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
108 24.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Lechința
98 18.03.2022 privind constituirea comisiei de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pajiștilor din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
97 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2022
96 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
93 16.03.2022 privind reluarea raportului de serviciu la cerere a doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0
92 15.03.2022 privind desemnarea persoanei care va acorda viza de ”control financiar preventiv” din cadrul biroului buget-contabilitate al Primăriei Lechința pe perioada concediului legal de odihna, de boală a d-nei Deac Crina-Aurelia - șef birou
91 15.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 84 din 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
90 15.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 85 din 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
88 11.03.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal a d-nei Spermezan Ancuța-Paula la Compartimentuk Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
87 07.03.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Vineri - 11.03.2022, orele 12:00
85 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
84 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
83 01.03.2022 pentru modificarea art. 1 din Dispoziția primarului comunei Lechința, nr.45 din 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
82 01.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 44 din 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
81 28.02.2022 privind prelungirea CIM nr.1586/05.03.2021
80 28.02.2022 privind încadrarea ca asistent personal
79 28.02.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică
78 28.02.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
77 28.02.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
72 21.02.2022 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 la nivelul comunei Lechința”
66 15.02.2022 privind acordarea drepturilor salariale cuvenite personalului contractual de la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
65 15.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud”
64 15.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
62 15.02.2022 privind acordarea drepturilor salariale cuvenite domnului Pop Remus-Lucian - muncitor necalificat, personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
61 15.02.2022 privind promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 a d-nei Anton Cristina la Compartimentul Agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
57 10.02.2022 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Lechința
56 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Mânecan Maria - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
55 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
54 09.02.2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, majorarea cuantumului brut al salariului de bază, d-lui Sechelean Nicolae - personal contractual de execuție la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
53 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Orșan Marius Adrian, șofer/mașinist utilaje (buldoexcavatorist) personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
52 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Bob Ioan-Nicolae - angajat ca muncitor necalificat/îngrijitor spații verzi la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
51 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer la Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
50 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Lacan Nicușor-Teofil - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
49 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
48 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
47 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022
46 09.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința, care să o asiste pe d-na Lăcătuș Maria la notarul public
45 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința
44 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica-Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința
42 18.11.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - joi - 10.02.2022, orele 12:00
39 01.02.2022 privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului și măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase și înainte de începerea sezonului rece în cadrul primăriei comunei Lechința
38 01.02.2022 privind acordarea gradației IV corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Suciu Mihaela-Emilia, având funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Buget-contabilitate și resurse umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința
36 01.02.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și altor acte de procedură, în condițiile noului Cod de procedură civilă, la nivelul comunei Lechința
32 25.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție, de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
29 21.01.2022 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021
28 21.01.2022 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021
24 21.01.2022 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Cherteș Margareta - inspector superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
23 21.01.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară - JOI 27.01.2022, orele 14:00
20 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică
19 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale
18 20.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil gaze naturale
17 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
16 20.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
15 20.01.2022 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
12 06.01.2022 privind constituirea Comisiei de recepție pentru obiectivul ”Achizție autobuz 54+1 locuri”
11 04.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
09 04.01.2022 privind încetarea contractului de muncă al d-nei Mureșan Mariana din funcția de inspector de specialitate I, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 31.12.2021
08 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector clasa I, grad profesional superior a d-nei Suciu Mihaela-Emilia în cadrul Biroului Buget - contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
07 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector clasa I, grad profesional debutant a d-nei Turda Alexandra-Iulia la compartimentul agricol și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
06 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier Achiziții Publice clasa I, grad profesional debutant a d-lui Alexa Ioan-Florin, în cadrul compartimentului achiziții publice, urbanism și transport public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
05 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică
04 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale
03 04.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili gaze naturale
02 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
01 04.01.2022 privind aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
Nr.DataScurtă descriereFișier

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
388 30.12.2022 privind reluare raportului de serviciu la expirarea perioadei de detașare a doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 -
387 30.12.2022 - GDPR
386 30.12.2022 - GDPR
385 30.12.2022 - GDPR
384 30.12.2022 - GDPR
383 29.12.2022 - GDPR
380 29.12.2022 - GDPR
379 29.12.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
378 29.12.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
377 27.12.2022 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Lechința -
377 27.12.2022 - GDPR
375 27.12.2022 privind promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 a d-nei Man Daniela-Niculina, funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative -
374 23.12.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară convocată în data de, Joi 29.12.2022, orele 15:00 -
373 22.12.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Racord apa blocuri ANL în localitatea Lechința, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
372 21.12.2022 - GDPR
371 21.12.2022 - GDPR
370 20.12.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară convocată de îndată, miercuri 21.12.2022, orele 15:00 -
369 19.12.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Amenajări trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
368 19.12.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al doamnei Encean Ancuța-Florina - inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 din cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului al U.A.T. Lechința -
367 12.12.2022 - GDPR
366 09.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr. 3, la Dispoziția primarului comunei Lechința nr. 5 din 20.01.2021, privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul Comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora -
365 08.12.2022 privind încetarea măsurilor dispuse prin dispoziția Primarului comunei Lechința nr. 202/14.10.2022 -
364 05.12.2022 - GDPR
363 05.12.2022 - GDPR
362 05.12.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 9.12.2022, orele 12:00 -
361 29.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
360 29.11.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
359 29.11.2022 - GDPR
358 29.11.2022 - GDPR
357 29.11.2022 - GDPR
356 29.11.2022 - GDPR
355 29.11.2022 - GDPR
354 29.11.2022 - GDPR
353 29.11.2022 - GDPR
352 29.11.2022 - GDPR
351 23.09.2022 privind convocarea în ședință ordinară marți 29.11.2022 ora 14:00 -
350 22.11.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr.5 din 20.01.1995 în registrele de stare civilă ale localității Sângeorzu-Nou, exemplar I și II privind pe Sulea Toader și Deac Iuliana -
349 22.11.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 32 din 03.08.1974 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Archiudean Mircea și Moldovan Ana -
348 22.11.2022 privind rectificare actului de naștere nr. 40 din 13.04.1955 în registrele de stare civilă ale Primăriei comunei Lechința, exemplar I și II privind pe Moldovan Ana -
347 21.11.2022 - GDPR
346 18.11.2022 - GDPR
345 16.11.2022 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici -
344 11.11.2022 privind numirea comisiei de inventariere și a comisiei de casare a elementelor de activ și pasiv aflate în proprietatea publică și privată a comunei Lechința -
343 09.11.2022 - GDPR
342 08.11.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniului public al comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
341 07.11.2022 - GDPR
340 07.11.2022 - GDPR
339 07.11.2022 - GDPR
338 07.11.2022 - GDPR
337 31.10.2022 - GDPR
336 31.10.2022 - GDPR
335 31.10.2022 - GDPR
334 31.10.2022 - GDPR
333 31.10.2022 - GDPR
332 31.10.2022 - GDPR
331 31.10.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în munca doamnei Pop Mariana, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
330 28.10.2022 - GDPR
329 27.10.2022 - GDPR
328 25.10.2022 - GDPR
327 25.10.2022 - GDPR
326 25.10.2022 - GDPR
325 25.10.2022 - GDPR
324 25.10.2022 privind convocarea în ședință ordinară luni 31.10.2022 ora 14:00 -
323 31.10.2022 - GDPR
322 23.09.2022 privind convocarea în ședință extraordinară marți 18.10.2022 ora 14:00 -
321 10.10.2022 - GDPR
320 07.10.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința -
319 06.10.2022 - GDPR
318 04.10.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința -
317 04.10.2022 - GDPR
316 04.10.2022 - GDPR
315 04.10.2022 - GDPR
314 04.10.2022 - GDPR
313 04.10.2022 - GDPR
312 04.10.2022 - GDPR
311 04.10.2022 - GDPR
310 04.10.2022 - GDPR
309 04.10.2022 - GDPR
308 04.10.2022 - GDPR
307 04.10.2022 - GDPR
306 04.10.2022 - GDPR
305 04.10.2022 - GDPR
304 04.10.2022 - GDPR
303 04.10.2022 - GDPR
302 04.10.2022 - GDPR
301 04.10.2022 - GDPR
300 04.10.2022 - GDPR
299 03.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din satul Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
298 30.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din satul Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
297 30.09.2022 - GDPR
296 29.09.2022 - GDPR
295 29.09.2022 privind revocarea dispoziției Primarului comunei Lechința nr. 228 din data de 29.07.2022 -
294 29.09.2022 - GDPR
293 29.09.2022 - GDPR
292 29.09.2022 - GDPR
291 29.09.2022 privind detașarea începând cu data de 27.09.2022 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
290 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Lechința pe anul 2022 -
289 23.09.2022 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav conform Legii 448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
288 23.09.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
287 23.09.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
286 23.09.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
285 23.09.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii Nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
284 23.09.2022 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav conform Legii 448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
283 23.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere locale în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
282 21.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire grădinițe cu program normal în localitățile Vermeș și Sîngeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
281 21.09.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire grădinițe cu program normal în localitățile Vermeș și Sîngeorzul-Nou, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
280 20.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
279 20.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
278 19.09.2022 privind constituirea Comisiei de avizare a intenției de organizare a adunărilor publice pe teritoriul comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
277 14.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
276 08.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri, 14.09.2022, orele 14:00 -
275 07.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, pentru copil cu dizabilități în grad de handicap, la Primăria Comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
274 07.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
273 01.09.2022 privind suspendarea raportului de serviciu la cerere cu Primăria comunei Lechința a doamnei ANTON CRISTINA, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional principal, gradația 2 -
272 31.08.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
271 31.08.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
270 31.08.2022 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
269 31.08.2022 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
268 30.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
267 26.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, joi, 01.09.2022, orele 12:00 -
266 25.08.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atriburii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții: ”Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL, pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, strada Târgului, nr. 191, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
265 25.08.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de medic medicină generală/medicina de familie, grad profesional debutant la Cabinetul Medical Școlar Lechința din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința -
264 23.08.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
263 23.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
262 19.08.2022 privind desemnarea domnului Banabic Alexandru, referent I- șef serviciu voluntar pentru situații de urgență-cadru tehnic PSI, în calitate de agent de inundații pentru comuna Lechința -
261 18.08.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
260 18.08.2022 privind modificarea și completarea Dispoziției nr.204 din 20.07.2022 a Primarului Comunei Lechința -
259 18.08.2022 privind desemnarea ca agent constatator privind urbanismul și amenajarea teritoriului a d-lui Herinean Marcel, viceprimarul comunei Lechința -
258 18.08.2022 pentru revocarea dispoziției primarului nr.226 din 29.07.2022 ”Dispoziție privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei” GDPR
257 17.08.2022 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
256 17.08.2022 privind prelungirea CIM nr.4733/25.08.2020 încheiat pe perioada determinată începând cu data de 14.08.2022 până la data de 03.08.2024 GDPR
255 17.08.2022 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, la Primăria Comunei Lechința conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
254 17.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
253 10.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
252 12.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară, Vineri, 12.08.2022, orele 14:00 -
251 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
250 29.07.2022 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
249 29.07.2022 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
248 29.07.2022 privind prelungirea CIM nr.5726/30.08.2021, încheiat pe perioada determinată începând cu data de 22.07.2022 până la data de 22.07.2024 pentru copil cu dizabilități în grad de handicap la Primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
247 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Schuller Florin, angajat ca muncitor necalificat la Birou de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
246 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Bob Ioan Nicolae, angajat ca muncitor necalificat la Birou de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
245 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Orșan Marius Adrian, angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcavatorist) la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
244 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Banabic Alexandru, angajat în funcția contractuală de Referent I, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
243 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Maxim Sorinel Marcel, angajat ca șofer la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
242 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Oltean Dănuț, având funcția de conducere de Referent I A la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
241 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Manecan Maria, guard personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
240 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Pop Remus-Lucian, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
239 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Sechelean Nicolae, angajat ca șofer/mecanic auto la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
238 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Zegrean Marcel, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
237 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Condrea Georgeta, guard personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
236 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Lăcan Nicușor Teofil, angajat ca muncitor necalificat la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
235 29.07.2022 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
234 29.07.2022 de modificare a dispoziției de încetare nr. 103 din 22.03.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
233 29.07.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GDPR
232 29.07.2022 de modificare a dispoziției de încetare nr. 214 din 08.11.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
231 29.07.2022 de modificare a dispoziției de încetare nr. 110 din 29.03.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
230 29.07.2022 de modificare a dispoziției de încetare nr. 114 din 25.05.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
229 29.07.2022 de modificare a dispoziției de încetare nr. 120 din 25.05.2022 a dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
228 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
227 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
226 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
225 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
224 29.07.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
223 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Anton Cristina - inspector-grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul agricol și protecția mediului începând cu data de 01.08.2022 -
222 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Țăgorean Maria - inspector - grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul asistență socială începând cu data de 01.08.2022 -
221 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Man Daniela-Niculina - inspector - grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul relații publice, registratură și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 01.08.2022 -
220 29.07.2022 privind stabilirea salariului domnului Tamaș Vasile - referent - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022 -
219 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Csopo Maria - referent - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022 -
218 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Szekely-Veres Kinga-Timea - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.08.2022 -
217 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Imbuzan Corina-Miana - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul taxe și impozite începând cu data de 01.08.2022 -
216 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Bozeșan Daneluța - inspector - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul stare civilă, începând cu data de 01.08.2022 -
215 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Dunca Adriana - consilier achiziții publice - grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința compartimentul urbanism, achiziții publice și transport public, începând cu data de 01.08.2022 -
214 29.07.2022 privind stabilirea salariului doamnei Suciu Mihaela-Emilia - inspector grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința la Biroul buget - contabilitate începând cu data de 01.08.2022 -
213 29.07.2022 privind numirea în funcția publică de execuție vacantă de Inspector clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, a d-nei Encean Ancuța-Florina la compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.08.2022 -
212 27.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința -
211 26.07.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la Primăria Comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
210 25.07.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
209 25.07.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
208 25.07.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
207 25.07.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
206 25.07.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
205 25.07.2022 privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului, către viceprimarul comunei Lechința -
204 20.07.2022 privind încadrarea pe postul de natura contractual de asistent medical generalist a doamnei Balta Ileana-Irina la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
203 18.07.2022 privind desemnarea presoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea și administrarea comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
201 14.07.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
200 07.07.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
198 04.07.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al doamnei Spermezan Ancuța-Paula - consilier juridic, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul Compartimentului juridic al U.A.T. Lechința -
197 30.06.2022 privind acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în munca a domnului Saiko Ștefan-Claudiu, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
196 30.06.2022 privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public, Dunca Adriana prin mutarea în cadrul instituției, respectiv mutarea definitivă din cadrul Compartimentului resurse umane în cadrul Compartimentului achiziții publice urbanism și transport public, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.07.2022 -
195 29.06.2022 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
194 29.06.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
193 29.06.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social -
192 27.06.2022 privind numirea doamnei Suciu Mihaela-Emilia - inspector în cadrul biroului buget contabilitate, pentru organizarea și conducerea angajamentelor bugetare și legale în cadrul Primăriei comunei Lechința -
191 27.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
190 27.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de asistent medical, grad profesional principal la Cabinetul Medical Școlar Lechința din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechința -
189 23.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni, 27.06.2022, orele 14:00 -
188 23.06.2022 privind încetarea raportului de serviciu cu acordul părților al domnului Alexa Ioan Florin - consilier achiziții publice, gradația 0 din cadrul Compartimentului achiziții publice și urbanism al U.A.T. Lechința, precum și restituirea sumelor aferente voucherelor de vacanță -
187 22.06.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată -
186 22.06.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată -
185 22.06.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social -
184 22.06.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF -
183 22.06.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF -
182 22.06.2022 privind modificarea numărului de membri pentru familia -
181 22.06.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF -
180 21.06.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire ziduri de sprijin grădinițe cu program normal în localitățile Sângeorzu-Nou. nr.156 și Vermeș, nr. 139, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
179 16.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni, 20.06.2022, orele 14:00 -
178 09.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Marți, 14.06.2022, orele 14:00 -
177 03.06.2022 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
176 03.06.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
175 03.06.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
174 27.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară (on-line) - Vineri, 27.05.2022, orele 12:00 -
173 25.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Marți, 31.05.2022, orele 14:00 -
172 25.05.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Manecan Maria guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, începând cu data de 01.06.2022 -
171 25.05.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Lechința și aprobarea Planului de integritate -
171 25.05.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Lechința și aprobarea Planului de integritate -
170 25.05.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
169 25.05.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social GDPR
168 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
167 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
166 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
165 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
164 25.05.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
163 25.05.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
162 25.05.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
161 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
160 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
159 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
158 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
157 25.05.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
156 20.05.2022 pentru aprobarea listei suplimentare, privind distribuirea cantităților de ajutoare alimentare sub formă de pachete de alimente din cadrul programului POAD, rămase în stocul Primăriei Lechința, după finalizarea distribuirii pe listele inițiale, persoanelor defavorizate din comuna Lechința -
155 12.05.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoanele cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
154 12.05.2022 privind numirea în funcția publică de execuție temporar vacantă de Inspector clasa I, grad profesional debutant a d-nei Encean Ancuța-Florina la compartimentul agricol și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 16.05.2022 până în data de 31.12.2022 -
153 05.05.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav GDPR
152 05.05.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav GDPR
151 04.05.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
150 28.04.2022 privind reluarea raportului de serviciu a doamnei Țagorean Maria, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul primăriei comunei Lechința, după perioada în care s-a aflat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului -
149 28.04.2022 privind încetarea prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Cherteș Margareta, din funcția publică de execuție de inspector superior, gradația 5, la Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 30.04.2022 -
148 28.04.2022 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
147 28.04.2022 privind desemnarea Grupului de lucru responsabil cu derularea programului POAD 2022 - la nivelul comunei Lechința -
146 28.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
145 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
144 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
143 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
142 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
141 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
140 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
139 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
138 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
137 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
136 26.04.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
135 26.04.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie -
134 26.04.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie -
133 26.04.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie -
132 21.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
131 21.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - Vineri - 29.04.2022, orele 14:00 -
130 21.04.2022 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
129 21.04.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
128 21.04.2022 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
127 21.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
126 19.04.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
125 19.04.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
124 18.04.2022 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal GDPR
123 13.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Luni 18.04.2022, orele 14:00 -
122 13.04.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința GDPR
121 06.04.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
120 06.04.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
119 01.04.2022 privind desemnarea responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, aprobarea regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local -
118 01.04.2022 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
117 01.04.2022 acordare indemnizație pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
116 01.04.2022 privind constituirea comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechința și serviciilr publice de interes local, denumită ”Comisia de Monitorizare” -
115 31.03.2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar ”Învățământ 65.02” din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2022 -
114 29.03.2022 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul comunei Lechința -
113 29.03.2022 privind detașarea doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 la Compartimentul Agricol și Protecția Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința (...) -
112 29.03.2022 privind încadrarea ca asistent personal -
111 29.03.2022 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnunlui Pop Sabin, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
110 29.03.2022 privind încetarea ASF -
109 25.03.2022 privind detașarea începând cu data de 27.03.2022 a d-lui Boari Alexandru, conducător auto, de la Primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
108 24.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Lechința -
107 24.03.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap -
106 24.03.2022 privind prelungirea CIM nr. 2096/23.03.2020 -
105 22.03.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF -
104 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
103 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
102 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
101 22.03.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
100 22.03.2022 privind încetarea dreptului la plata ASF -
99 18.03.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată -
98 18.03.2022 privind constituirea comisiei de verificare a respectării măsurilor pentru folosirea pajiștilor din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
97 16.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2022 -
96 16.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei -
95 16.03.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap -
94 16.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență -
93 16.03.2022 privind reluarea raportului de serviciu la cerere a doamnei Turda Alexandra-Iulia, funcționar public de execuție, inspector clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 -
92 15.03.2022 privind desemnarea persoanei care va acorda viza de ”control financiar preventiv” din cadrul biroului buget-contabilitate al Primăriei Lechința pe perioada concediului legal de odihna, de boală a d-nei Deac Crina-Aurelia - șef birou -
91 15.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 84 din 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
90 15.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 85 din 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
89 18.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința (...) -
88 11.03.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal a d-nei Spermezan Ancuța-Paula la Compartimentuk Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
87 07.03.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară - Vineri - 11.03.2022, orele 12:00 -
86 07.03.2022 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap -
85 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
84 07.03.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 aprilie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
83 01.03.2022 pentru modificarea art. 1 din Dispoziția primarului comunei Lechința, nr.45 din 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
82 01.03.2022 pentru revocarea Dispoziției primarului comunei Lechința, nr. 44 din 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului -
81 28.02.2022 privind prelungirea CIM nr.1586/05.03.2021 -
80 28.02.2022 privind încadrarea ca asistent personal -
79 28.02.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică -
78 28.02.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
77 28.02.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
76 23.02.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
75 23.02.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social -
74 23.02.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
73 21.02.2022 privind modificarea cuantumului ASF -
72 21.02.2022 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 la nivelul comunei Lechința” -
69 15.02.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei -
68 15.02.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei -
67 15.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei -
66 15.02.2022 privind acordarea drepturilor salariale cuvenite personalului contractual de la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
65 15.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale în localitatea Chiraleș, comuna Lechința, Județul Bistrița-Năsăud” -
64 15.02.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
63 15.02.2022 privind încetarea dreptului la plata AS -
62 15.02.2022 privind acordarea drepturilor salariale cuvenite domnului Pop Remus-Lucian - muncitor necalificat, personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
61 15.02.2022 privind promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 a d-nei Anton Cristina la Compartimentul Agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
60 14.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență -
59 14.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență -
58 14.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență -
57 10.02.2022 cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T. Lechința -
56 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Mânecan Maria - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
55 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-nei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
54 09.02.2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, majorarea cuantumului brut al salariului de bază, d-lui Sechelean Nicolae - personal contractual de execuție la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
53 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Orșan Marius Adrian, șofer/mașinist utilaje (buldoexcavatorist) personal contractual la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
52 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Bob Ioan-Nicolae - angajat ca muncitor necalificat/îngrijitor spații verzi la Biroul de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
51 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer la Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
50 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Lacan Nicușor-Teofil - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
49 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
48 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
47 09.02.2022 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al d-lui Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, personal contractual în cadrul Biroului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu 1 ianuarie 2022 -
46 09.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare al U.A.T. Lechința, care să o asiste pe d-na Lăcătuș Maria la notarul public -
45 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
44 08.02.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu 1 ianuarie 2022, cu sporul de 7% pentru desfășurarea activității în condiții deosebite, domnului Andreica-Petrică - asistent comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lechința -
43 31.01.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
42 18.11.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lechința în ședință ordinară - joi - 10.02.2022, orele 12:00 -
41 03.02.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
40 03.02.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
39 01.02.2022 privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului și măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase și înainte de începerea sezonului rece în cadrul primăriei comunei Lechința -
38 01.02.2022 privind acordarea gradației IV corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Suciu Mihaela-Emilia, având funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Buget-contabilitate și resurse umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechința -
37 01.02.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la primăria comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
36 01.02.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabilă cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind comunicarea citațiilor și altor acte de procedură, în condițiile noului Cod de procedură civilă, la nivelul comunei Lechința -
35 31.01.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
34 31.01.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
33 31.01.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social -
32 25.01.2022 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție, de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
31 25.01.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la primăria comunei Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
30 25.01.2022 privind încetarea contractului individual de muncă, asistent personal -
29 21.01.2022 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 -
28 21.01.2022 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 -
27 21.01.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
26 21.01.2022 privind stabilirea dreptului de acordare ASF -
25 21.01.2022 privind stabilirea dreptului de acordare ASF -
24 21.01.2022 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Cherteș Margareta - inspector superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
23 21.01.2022 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară - JOI 27.01.2022, orele 14:00 -
22 20.01.2022 privind stabilirea dreptului de acordare ASF -
21 20.01.2022 privind stabilirea dreptului de acordare ASF -
20 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică -
19 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale -
18 20.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil gaze naturale -
17 20.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
16 20.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
15 20.01.2022 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
14 14.01.2022 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
12 06.01.2022 privind constituirea Comisiei de recepție pentru obiectivul ”Achizție autobuz 54+1 locuri” -
11 04.01.2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
10 04.01.2022 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -
09 04.01.2022 privind încetarea contractului de muncă al d-nei Mureșan Mariana din funcția de inspector de specialitate I, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 31.12.2021 -
08 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector clasa I, grad profesional superior a d-nei Suciu Mihaela-Emilia în cadrul Biroului Buget - contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
07 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Inspector clasa I, grad profesional debutant a d-nei Turda Alexandra-Iulia la compartimentul agricol și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
06 04.01.2022 privind numirea în funcția publică de execuție de Consilier Achiziții Publice clasa I, grad profesional debutant a d-lui Alexa Ioan-Florin, în cadrul compartimentului achiziții publice, urbanism și transport public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
05 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică -
04 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru gaze naturale -
03 04.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili gaze naturale -
02 04.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
01 04.01.2022 privind aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA- An 2021

ARHIVA- An 2020