Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
01 06.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
01 06.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020