TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


An Nr. Descriere Fișier
2023 06.01.2023 În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, azi, 06.01.2023, am procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Lechința a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023
2023 06.01.2023 În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pe anul 2023
Proiectul este însoțit de:
- Referatul de aprobare nr. 101 / 06.01.2023
- Raportul de specialitate nr. 102 / 06.01.2023
Proiectul de hotărâre și anexele pot fi consultate:
- la sediul primăriei comunei Lechința, situat în localitatea Lechința, str. Independenței nr.506, Compartimentul contabilitate.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea 273/2006 până la data de 20.01.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la numărul 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoana de contact d-na Deac Crina, șef birou financiar-contabil.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
2022 7471 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lechința
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare al primarului nr.7436 / 28.09.2022
- Raportul secretarului general al comunei nr. 7437 / 28.09.2022

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința nr. 506, Secretar general.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura primăriei Lechința.
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 12.10.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice începând cu data de 29.09.2022 - 11.10.2022
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact Haneș Rodica secretar general al comunei Lechința.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel
2022 6783 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul comunei Lechința
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei nr. 6781/08.09.2022;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 6782/08.09.2022;
- Anexele privind cotele, valorile impozabile și nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- la sediul primăriei comunei Lechința situat în localitatea Lechința nr. 506, Compartimentul Impozite și Taxe.
Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul primăriei Lechința.
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 23.09.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, iar conform art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003, proiectul de hotărâre se va adopta în ședința de consiliu local din luna octombrie 2022.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Lechința, prin fax la 0263/274325, sau prin e-mail la adresa primaria.lechinta@yahoo.com
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/274433, persoană de contact Haneș Rodica secretar general al comunei Lechința.

Primar
Ing. Florian Romeo-Daniel


Convocări ședințe Consiliul local Lechința.

ART. 134 Convocarea ședințelor Consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019DataDescriereFișier
29.11.2022 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară marți 29.11.2022 ora 14:00
25.10.2022 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară luni 31.10.2022 ora 14:00