Documente și informaţii financiare

actualizat 16.11.2022 prin grija
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

DescriereDataFișier
Buget local
Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025-
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 și estimări pentru anii 2022-2025-
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 - venituri-
Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 - cheltuieli-
Bugetul centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025-
Rectificări buget general centralizat de venituri și cheltuieli
Rectificare buget 6 (Anexe)-
Rectificare buget 2 (Anexe)-
DescriereDataFișier
Buget local
Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024-
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024-
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 - venituri-
Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 - cheltuieli-
Bugetul centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024-
Rectificări buget general centralizat de venituri și cheltuieli
Rectificare buget 4 ( Hotărâre + Raport + Anexe)-
Rectificare buget 5 ( Hotărâre + Raport + Anexe)-
Rectificare buget 6 ( Hotărâre + Raport + Anexe)-
DescriereDataFișier
Buget local
Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023-
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023-
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 - venituri-
Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 - cheltuieli-
Bugetul centralizat al creditelor externe și interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023-
Rectificări buget general centralizat de venituri și cheltuieli
Rectificare buget 1 (Raport + Anexe)23.03.2020
Rectificare buget 2 (Hotărâre CL + Anexe)28.04.2020
Rectificare buget 3 (Hotărâre CL + Anexe)30.07.2020
Rectificare buget 4 (Hotărâre CL + Anexe)31.08.2020
Rectificare buget 5 (Hotărâre CL + Anexe)22.09.2020
Rectificare buget 6 (Hotărâre CL + Anexe)29.10.2020
Rectificare buget 7 (Hotărâre CL + Raport + Anexe)16.12.2020
Rectificare buget 8 (Hotărâre CL + Anexe)21.12.2020
DataDescriereFișier
30.09.2022Bilanț la 30.09.2022
30.06.2022Bilanț la 30.06.2022
31.03.2022Bilanț la 31.03.2022
31.12.2021Bilanț la 31.12.2021
31.12.2020Bilanț la 31.12.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2022 -
2021
2020
2019 -
Bilanț la 31.03.2022
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.03.2022
Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2022
Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2022 (Anexa 2)
Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2022 (Anexa 4)
Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.03.2022
Plăți restante la data de 31.03.2022
Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2022
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la 31.03.2022
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31.03.2022
Situația plăților efectuate din FEN postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60) la 31.03.2022
Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la 31.03.2022
Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la 31.03.2022
Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 31.03.2022
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la 31.03.2022
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la 31.03.2022
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la 31.03.2022
Bilanț la 31.12.2021
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Cont de rezultat patrimonial (integral)
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația fluxurilor de trezorerie
Situația fluxurilor de trezorerie
Disponibil din mijloace cu destinație specială
Plăți restante
Sinteza plăților restante și arieratelor
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe UAT
Situația activelor fixe amortizabile
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al UAT
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
Situația activelor fixe neamortizabile
Situația plăților efectuate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăților din FEN postaderare
Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăților din FEN postaderare
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
DataDescriereFișier
20.07.2020Raport compartiment financiar contabil privind aprobarea rectificării Bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Lechința pentru anul 2020 (conform Anexei 1, 2, 3 și 4)