UAT Lechința, procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
09.12.2022Proces verbal ședință extraordinară 09.12.2022
29.11.2022Proces verbal ședință ordinară 29.11.2022
31.10.2022Proces verbal ședință ordinară 31.10.2022
12.07.2022Proces verbal ședință ordinară 12.07.2022
20.06.2022Proces verbal ședință extraordinară 20.06.2022
14.06.2022Proces verbal ședință ordinară 14.06.2022
31.05.2022Proces verbal ședință ordinară 31.05.2022
27.05.2022Proces verbal ședință extraordinară 27.05.2022
29.04.2022Proces verbal ședință ordinară 29.04.2022
28.05.2021Proces verbal ședință ordinară 28.05.2021
28.01.2021Proces verbal ședință ordinară 28.01.2021
22.09.2020Proces verbal ședință extraordinară 22.09.2020
28.04.2020Proces verbal 28.04.2020
28.04.2020Proces verbal 28.04.2020
15.11.2019Proces verbal 15.11.2019