Primăria comunei Lechința, cu sediul in localitatea Lechința, str. Independenței nr.506, județul Bistrița-Năsăud, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție. Primăria comunei Lechința vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
În cazul unor breșe de securitate, susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, comuna Lechința este obligată să notifice Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) – autoritatea publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului General.

Date de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):
Nume și prenume: Man Daniela, tel. 0263-274433, fax 0263-274325, e-mail gdpr@primarialechinta.ro
Program de lucru: luni 11:00 – 13:00 / marți, miercuri, joi, vineri 8:30 – 9:30

Format digital Adobe PDF

(timp de completare aprox. 3 minute)


Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/

Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public
Format digital Adobe PDF
Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)


Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)