Convocări ședințe Consiliul local Lechința.

ART. 134 Convocarea ședințelor Consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
22.09.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară miercuri 29.09.2021 ora 14:00
23.08.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară marți 31.08.2021 ora 14:00
23.07.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară vineri 30.07.2021 ora 14:00
23.06.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința de îndată în ședință ordinară miercuri 30.06.2021 ora 14:00
09.06.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința de îndată în ședință extraordinară online data de vineri 11.06.2021 ora 10:00
04.06.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința de îndată în ședință extraordinară online data de luni 07.06.2021 ora 10:00
15.04.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară pentru data de miercuri 21.04.2021 ora 14:00
24.03.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară pentru data de miercuri 31.03.2021 ora 14:00
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local Lechința în ședință ordinară pentru data de joi 28.01.2021 ora 14:00