I.1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr.2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directiei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcție de serviciul solicitat, astfel:


I.2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor poate fi accesat aici

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces (PDF)
Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție (PDF)
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare (PDF)
Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării datelor (PDF)
Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor (PDF)

II. Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare

III. Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD)

Comitetul European pentru Protecţia Datelor

Comisia Europeană

IV. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale desemnat:
Numele şi prenumele: Man Daniela
Adresă de e-mail: gdpr@primarialechinta.ro
Tel: 0263-274-433 / Fax: 0263-274-325
Program de lucru: luni 11:00 – 13:00 / marți, miercuri, joi, vineri 8:30 – 9:30