Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr.DataScurtă descriereFișier
146 21.06.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 21.06.2024, ora 10:00
128 27.05.2024 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
127 27.05.2024 privind acordarea gradației IV corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dunca Adriana, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice, Urbanism și Transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
127 27.05.2024 privind acordarea gradației IV corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dunca Adriana, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice, Urbanism și Transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
126 24.05.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de identificare și verificare a categoriilor de cupluri mamă-nou-născut, defavorizate, care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, acordate din fonduri nerambursabile
125 22.05.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri - 29.05.2024, orele 14:00
124 22.05.2024 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare a personalului contractual din referent I în referent IA, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
123 21.05.2024 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant de execuție de natură contractuală - medic medicină generală/medicină de familie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
121 16.05.2024 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire cabinet medical școlar, în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
120 16.05.2024 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic cu termene de păstrare ale documentelor create de compartimente din cadrul primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
117 07.05.2024 privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud pe anul 2024
108 29.04.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari
106 25.04.2024 privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Lechința
105 25.04.2024 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul primăriei comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud
101 22.04.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 29.04.2024, orele 14:00
97 15.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral necesare desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
96 15.04.2024 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința pentru Biroul Circumscripției Electorale nr.23 comuna Lechința
95 15.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2024
94 01.04.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenta familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune
92 01.04.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari
90 25.03.2024 privind detașarea începând cu data de 30.03.2024 a domnului Boari Alexandru, conducător auto de la primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor
89 21.03.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri - 29.03.2024, orele 14:00
88 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 doamnei Balta Ileana Irina asistent medical generalist din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
87 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 doamnei Lăcătuș Elena, mediator sanitar în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința
86 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 domnului Andreica Petrică asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
85 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Condrea Georgeta-Rodica - guard, personal contractual în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
84 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Orșan Marius Adrian angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcavatorist), în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
83 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Manecan Maria - guard, personal contractual în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
82 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Boari Alexandru, conducător auto în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
81 14.03.2024 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în munca a domnului Lăcan Nicușor Teofil, având funcția de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
80 14.03.2024 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Nagy Ioana-Maria, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
79 07.03.2024 privind reîncadrarea doamnei Deac Crina-Aurelia în funcția publică de conducere, Șef serviciu, ca urmare a transformării postului într-o funcție de conducere superioară, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
78 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Suciu Mihaela-Elena în funcția publică de execuție de inspector cls I, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
77 07.03.2024 privind reâncadrarea în funcție a doamnei Csopo Maria în funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
76 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Imbuzan Miana Corina în funcția publică de execuție de inspector cls I, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
75 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Tămaș Vasile angajat în funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
71 04.03.2024 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”
69 29.02.2024 privind aprobarea cererilor de acordarea a venitului minim de incluziune pentru 5 titulari
68 29.02.2024 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
67 29.02.2024 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
64 21.02.2024 privind inventarierea masei impozabile la nivelul primăriei comunei Lechința
57 20.02.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri - 28.02.2024, orele 14:00
56 20.02.2024 privind modificarea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local al comunei Lechința și Primăria comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud
55 19.02.2024 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul comunei Lechința”
53 15.02.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri - 21.02.2024, orele 14:00
51 06.02.2024 privind constatarea suspendării raportului de serviciu/muncă al funcționarilor publici/personalului contractual, în data de 31.01.2024, între orele 11:00 - 13:00, pentru participarea la grevă de avertisment, organizată de Federația sindicală SCOR-Columna
49 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
48 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Talaba Viorel Ionuț - angajat ca șofer-mecanic utilaje, gradația 1, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
47 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
46 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
45 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Orșan Marius Adrian - angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcacavtorist), gradația 2, la Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
44 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Oltean Dănuț - având funcția de referent I A, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
43 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
42 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Lăcan Nicușor Teofil - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
41 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Bob Ioan Nicolae - angajat ca muncitor necalificat, gradația 4, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
40 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
39 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Balta Ileana Irina - asistent medical generalist, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
38 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Andreica Petrică - asistent comunitar, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
37 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Tamaș Vasile - funcționar public de execuție referent, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul Compartimentului taxe și impozite, începând cu 01.01.2024
36 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Tagorean Maria - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul Compartimentului asistență socială, începând cu data de 01.01.2024
35 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Szekely-Veres Kinga Timea - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.01.2024
34 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Suciu Mihaela Emilia - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul serviciului buget-contabilitate, resurse umane și administrativ, începând cu 01.01.2024
33 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Manecan Maria - guard personal contractual, gradația 4, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
32 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Man Daniela Niculina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului Registratură, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 01.01.2024
31 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnișoarei Magda Florina Lucreția - funcționar public de execuție, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 din cadrul compartimentului juridic, începând cu data de 01.01.2024
30 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Imbuzan Miana Corina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului impozite și taxe, începând cu 01.01.2024
29 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Dunca Adriana - funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul Compartimentul Achiziții Publice, Urbanism și Transport Public, începând cu data de 01.01.2024
28 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Deac Crina Aurelia - șef serviciu buget, contabilitate, resurse umane și administrativ, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, începând cu data de 01.01.2024
27 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Csopo Maria - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 01.01.2024
26 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 01.01.2024
25 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bor Cristina Mirela - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul serviciului buget-contabilitate, resurse umane și administrativ, compartimentul resurse-umane începând cu data de 01.01.2024
24 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bozeșan Daneluța - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului stare civilă, începând cu data de 01.01.2024
23 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Banabic Alexandru - angajat în funcția contractuală de Referent I, gradația 5, la Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024
22 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Anton Cristina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul compartimentul agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.01.2024
21 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Haneș Rodica - Secretar General U.A.T., gradația 5, începând cu data de 01.01.2024
19 31.01.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 76 titulari
18 31.01.2024 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi
17 31.01.2024 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi
16 31.01.2024 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse, pentru închirirerea prin licitație publică a suprafeței de 10 ha pășune, înscrisă în C.F. nr.43016, ce aparține domeniului public al comunei Lechința, situată pe teritoriul localității Chiraleș, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud
12 29.01.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 02.02.2024, orele 14:00
11 23.01.2024 privind rectificarea actului de naștere nr.108 din 12.12.1955 în registrele de stare civilă ale primăriei comunei Lechința, exemplar II privind pe Pașca Niculaie
10 26.01.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 26.01.2024, orele 14:00
09 18.01.2024 privind majorarea începând cu 01.01.2024 a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința
06 15.01.2024 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința începând cu data 01.01.2024
05 12.01.2024 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
04 12.01.2024 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud
03 12.01.2024 privind desemnarea persoanelor din cadrul comunei Lechința, ca ”Administrator local” în utilizarea microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune (VMI)
01 04.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la nivelul U.A.T. Lechința
Nr.DataScurtă descriereFișier

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
146 21.06.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 21.06.2024, ora 10:00 -
129 28.05.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
128 27.05.2024 privind constituirea Comisiei de recepție finală aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
127 27.05.2024 privind acordarea gradației IV corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dunca Adriana, având funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice, Urbanism și Transport public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
126 24.05.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitățile de identificare și verificare a categoriilor de cupluri mamă-nou-născut, defavorizate, care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, acordate din fonduri nerambursabile -
125 22.05.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri - 29.05.2024, orele 14:00 -
124 22.05.2024 privind constituirea comisiei de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul de promovare a personalului contractual din referent I în referent IA, Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
123 21.05.2024 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant de execuție de natură contractuală - medic medicină generală/medicină de familie în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
122 21.05.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
121 16.05.2024 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Construire cabinet medical școlar, în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
120 16.05.2024 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic cu termene de păstrare ale documentelor create de compartimente din cadrul primăriei comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
119 13.05.2024 privind încetarea contractului individual de muncă ca asistent personal GDPR
118 13.05.2024 privind încetarea contractului individual de muncă ca asistent personal GDPR
117 07.05.2024 privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud pe anul 2024 -
116 07.05.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
115 07.05.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
114 30.04.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
113 30.04.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
112 29.04.2024 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, conform Legii 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
111 29.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune GDPR
110 29.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune GDPR
109 29.04.2024 privind încetarea acordării venitului minim de incluziune GDPR
108 29.04.2024 privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari -
107 26.04.2024 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
106 25.04.2024 privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Lechința -
105 25.04.2024 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul primăriei comunei Lechința, jud. Bistrița-Năsăud -
104 25.04.2024 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
103 24.04.2024 de modificare a dispoziției de încetare nr.206 din 25.07.2022 a dreptului la ajutorul social GDPR
102 24.04.2024 de modificare a dispoziției de încetare nr.206 din 25.07.2022 a dreptului la ajutorul social GDPR
101 22.04.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, luni 29.04.2024, orele 14:00 -
100 18.04.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
99 17.04.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
98 17.04.2024 privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovare drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
97 15.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral necesare desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 -
96 15.04.2024 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința pentru Biroul Circumscripției Electorale nr.23 comuna Lechința -
95 15.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în vederea alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2024 -
94 01.04.2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componenta familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune -
93 29.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
92 01.04.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 titulari -
91 29.03.2024 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
90 25.03.2024 privind detașarea începând cu data de 30.03.2024 a domnului Boari Alexandru, conducător auto de la primăria comunei Lechința la Liceul Tehnologic Lechința pentru transportul elevilor -
89 21.03.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, vineri - 29.03.2024, orele 14:00 -
88 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 doamnei Balta Ileana Irina asistent medical generalist din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
87 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 doamnei Lăcătuș Elena, mediator sanitar în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința -
86 19.03.2024 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01.03.2024 domnului Andreica Petrică asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
85 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Condrea Georgeta-Rodica - guard, personal contractual în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
84 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Orșan Marius Adrian angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcavatorist), în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
83 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Manecan Maria - guard, personal contractual în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
82 14.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Boari Alexandru, conducător auto în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
81 14.03.2024 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în munca a domnului Lăcan Nicușor Teofil, având funcția de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului de deservire personal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
80 14.03.2024 privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Nagy Ioana-Maria, având funcția de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
79 07.03.2024 privind reîncadrarea doamnei Deac Crina-Aurelia în funcția publică de conducere, Șef serviciu, ca urmare a transformării postului într-o funcție de conducere superioară, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
78 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Suciu Mihaela-Elena în funcția publică de execuție de inspector cls I, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
77 07.03.2024 privind reâncadrarea în funcție a doamnei Csopo Maria în funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
76 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a doamnei Imbuzan Miana Corina în funcția publică de execuție de inspector cls I, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
75 07.03.2024 privind reîncadrarea în funcție a domnului Tămaș Vasile angajat în funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, în cadrul Serviciului buget-contabilitate, Resurse umane și Administrativ, Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
74 07.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
73 07.03.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
72 06.03.2024 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la primăria comunei Lechința conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
71 04.03.2024 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Amenajare trotuare în localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud” -
70 29.02.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap GDPR
69 29.02.2024 privind aprobarea cererilor de acordarea a venitului minim de incluziune pentru 5 titulari -
68 29.02.2024 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
67 29.02.2024 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
66 28.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Talaba Viorel Ionuț din funcția de șofer/mecanic utilaje, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând 01.03.2024 GDPR
65 28.02.2024 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav, la primăria comunei Lechința conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
64 21.02.2024 privind inventarierea masei impozabile la nivelul primăriei comunei Lechința -
63 21.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, cu acordul părților GDPR
62 20.02.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap GDPR
61 20.02.2024 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
60 20.02.2024 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
59 20.02.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
58 20.02.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
57 20.02.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință ordinară, miercuri - 28.02.2024, orele 14:00 -
56 20.02.2024 privind modificarea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local al comunei Lechința și Primăria comunei Lechința județul Bistrița-Năsăud -
55 19.02.2024 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul comunei Lechința” -
54 15.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
53 15.02.2024 privind convocarea Consiliului local al Comunei Lechința în ședință extraordinară, miercuri - 21.02.2024, orele 14:00 -
52 13.02.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav GDPR
51 06.02.2024 privind constatarea suspendării raportului de serviciu/muncă al funcționarilor publici/personalului contractual, în data de 31.01.2024, între orele 11:00 - 13:00, pentru participarea la grevă de avertisment, organizată de Federația sindicală SCOR-Columna -
50 06.02.2024 privind încetarea contractului individual de muncă din funcția de asistent personal, cu acordul părților GDPR
49 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Zegrean Marcel - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
48 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Talaba Viorel Ionuț - angajat ca șofer-mecanic utilaje, gradația 1, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
47 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Schuller Florin - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
46 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Pop Remus-Lucian - angajat ca muncitor necalificat, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
45 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Orșan Marius Adrian - angajat ca șofer-mașinist utilaje (buldoexcacavtorist), gradația 2, la Compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
44 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Oltean Dănuț - având funcția de referent I A, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
43 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Maxim Sorinel Marcel - angajat ca șofer, gradația 5, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
42 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Lăcan Nicușor Teofil - angajat ca muncitor necalificat, gradația 3, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
41 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Bob Ioan Nicolae - angajat ca muncitor necalificat, gradația 4, la compartimentul de deservire personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
40 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Lăcătuș Elena - mediator sanitar, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
39 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Balta Ileana Irina - asistent medical generalist, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
38 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Andreica Petrică - asistent comunitar, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
37 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Tamaș Vasile - funcționar public de execuție referent, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul Compartimentului taxe și impozite, începând cu 01.01.2024 -
36 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Tagorean Maria - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul Compartimentului asistență socială, începând cu data de 01.01.2024 -
35 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Szekely-Veres Kinga Timea - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul Compartimentului agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.01.2024 -
34 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Suciu Mihaela Emilia - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul serviciului buget-contabilitate, resurse umane și administrativ, începând cu 01.01.2024 -
33 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Manecan Maria - guard personal contractual, gradația 4, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
32 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Man Daniela Niculina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul compartimentului Registratură, Relații cu publicul și monitorizarea procedurilor administrative începând cu data de 01.01.2024 -
31 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnișoarei Magda Florina Lucreția - funcționar public de execuție, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 din cadrul compartimentului juridic, începând cu data de 01.01.2024 -
30 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Imbuzan Miana Corina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului impozite și taxe, începând cu 01.01.2024 -
29 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Dunca Adriana - funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul Compartimentul Achiziții Publice, Urbanism și Transport Public, începând cu data de 01.01.2024 -
28 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Deac Crina Aurelia - șef serviciu buget, contabilitate, resurse umane și administrativ, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, începând cu data de 01.01.2024 -
27 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Csopo Maria - funcționar public de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului taxe și impozite, începând cu 01.01.2024 -
26 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Condrea Georgeta Rodica - guard personal contractual, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința începând cu data de 01.01.2024 -
25 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bor Cristina Mirela - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 din cadrul serviciului buget-contabilitate, resurse umane și administrativ, compartimentul resurse-umane începând cu data de 01.01.2024 -
24 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Bozeșan Daneluța - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 din cadrul compartimentului stare civilă, începând cu data de 01.01.2024 -
23 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al domnului Banabic Alexandru - angajat în funcția contractuală de Referent I, gradația 5, la Compartimentul Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, începând cu data de 01.01.2024 -
22 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Anton Cristina - funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul compartimentul agricol și protecția mediului, începând cu data de 01.01.2024 -
21 31.01.2024 privind stabilirea salariului de bază, brut lunar al doamnei Haneș Rodica - Secretar General U.A.T., gradația 5, începând cu data de 01.01.2024 -
20 31.01.2024 pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
19 31.01.2024 privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 76 titulari -
18 31.01.2024 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
17 31.01.2024 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
16 31.01.2024 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse, pentru închirirerea prin licitație publică a suprafeței de 10 ha pășune, înscrisă în C.F. nr.43016, ce aparține domeniului public al comunei Lechința, situată pe teritoriul localității Chiraleș, Comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
15 30.01.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
14 30.01.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență GDPR
13 29.01.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
12 29.01.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință extraordinară, vineri 02.02.2024, orele 14:00 -
11 23.01.2024 privind rectificarea actului de naștere nr.108 din 12.12.1955 în registrele de stare civilă ale primăriei comunei Lechința, exemplar II privind pe Pașca Niculaie -
10 26.01.2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară, vineri 26.01.2024, orele 14:00 -
09 18.01.2024 privind majorarea începând cu 01.01.2024 a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința -
08 18.01.2024 privind prelungirea CIM nr.7464/29.09.2022, încheiat pe perioada determinată începând cu data de 14.01.2024 până la data de 12.01.2026 al doamnei Nechita Lidia Maria asistent personal pentru persoana cu handicap grav, la primăria Lechința conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
07 16.01.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
06 15.01.2024 privind majorarea salariului pentru asistenții personali angajați pentru persoane cu handicap la primăria comunei Lechința începând cu data 01.01.2024 -
05 12.01.2024 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare viceprimarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
04 12.01.2024 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare primarului comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud -
03 12.01.2024 privind desemnarea persoanelor din cadrul comunei Lechința, ca ”Administrator local” în utilizarea microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune (VMI) -
02 05.01.2024 privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap conf. Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
01 04.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la nivelul U.A.T. Lechința -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA- An 2023

ARHIVA- An 2022

ARHIVA- An 2021

ARHIVA- An 2020