Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;Nr.DataScurtă descriereFișier
34 08.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector - I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
33 03.02.2021 privind delegarea viceprimarului comunei d-lui Herinean Marcel să exercite unele atribuții ale primarului
32 03.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social
25 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Mureșan Mariana - inspector I în cadrul aparatului de specialitate al primarului
24 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bozeșan Daneluța - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
23 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Man Daniela - inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
22 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Haneș Rodica, secretar general al U.A.T. Lechința
21 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Cherteș Margareta - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
20 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bujor Alexandra-Lucia - consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
19 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-lui Banabic Alexandru - referent I în cadrul aparatului de specialitate al primarului
18 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Anton Cristina - inspector asistent în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința
17 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Szekely-Vereș Kinga-Timea - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
16 01.02.2021 privind menținerea în funcția contractuală de execuție pe o perioadă de 5 luni, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Mureșan Mariana
15 01.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
9 28.01.2021 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021
8 25.01.2021 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021
6 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară - Joi 28.01.2021, orele 14:00
5 20.01.2021 privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora
4 12.01.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința
1 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
34 08.02.2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea recrutării pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante de inspector - I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
33 03.02.2021 privind delegarea viceprimarului comunei d-lui Herinean Marcel să exercite unele atribuții ale primarului -
32 03.02.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social -
31 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
30 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
29 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
28 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
27 03.02.2021 privind modificarea cunatumului ASF GDPR
26 03.02.2021 privind modificarea dispoziției de încetare nr.170 din 05.09.2020 GDPR
25 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Mureșan Mariana - inspector I în cadrul aparatului de specialitate al primarului -
24 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bozeșan Daneluța - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
23 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Man Daniela - inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
22 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Haneș Rodica, secretar general al U.A.T. Lechința -
21 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Cherteș Margareta - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
20 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Bujor Alexandra-Lucia - consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
19 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-lui Banabic Alexandru - referent I în cadrul aparatului de specialitate al primarului -
18 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Anton Cristina - inspector asistent în cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Lechința -
17 02.02.2021 privind actualizarea fișei postului d-nei Szekely-Vereș Kinga-Timea - inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
16 01.02.2021 privind menținerea în funcția contractuală de execuție pe o perioadă de 5 luni, peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Mureșan Mariana -
15 01.02.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
14 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
13 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
12 29.01.2021 privind încetarea dreptului la plata ASF GDPR
11 29.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a jutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
10 29.01.2021 privind încadrarea în funcția de asistent personal conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap GDPR
9 28.01.2021 privind majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap din cadrul primăriei comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021 -
8 25.01.2021 privind majorarea salariilor de bază pentru asistenții personali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința, ca urmare a stabilirii nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin Hotărârea Guvernului nr.4/13.01.2021 -
7 22.01.2021 privind încetarea dreptului la plata a ajutorului social GDPR
6 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Lechința în ședință ordinară - Joi 28.01.2021, orele 14:00 -
5 20.01.2021 privind reactualizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Lechința precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora -
4 12.01.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție de inspector superior gradația 5, în cadrul Compartimentului de asistență socială, al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechința -
3 12.01.2021 privind modificarea numarului de membri pentru familia GDPR
2 11.01.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ASF GDPR
1 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenți -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA- An 2020